Kodanikualgatuse „Teeme Ära!“ tiim sai rahvalt ligi 30 uut ideed järgmisteks ettevõtmisteks, millest tõsisemalt kaalutakse kolme.

Seni on kaugeimale arenenud Õnnepanga idee: kutsuda inimesi üles kinkima üks oma tund teiste abistamiseks. Õnnepank toimiks läbi spetsiaalse infosüsteemi, kus saab pakkuda igasugust abi – näiteks tund tõlketööd, lapse hoidmist,  aknapesu, puude lõhkumist, abi sauna ehitamisel, nõustamist või muud. Iga osaleja saaks oma tunni eest Tänutähe, mis võiks kujuneda vahetusühikuks: teiste abi saab tasustada  Tänutähtedes ning ise abi pakkudes saaks Tänutähti juurde.

„Teeme Ära!“ tiim usub, et raskem aeg majanduses on eriti hea pööramaks ühiskonna väärtushinnanguid edu-kesksuselt inimese- ja hoolimiskesksusele. Teine töös olev idee soovib kasvatada rattakasutajate arvu Eestis, kolmas idee on lammutada üle Eesti inetult tühjalt seisvad kolhoosihooned. Ootame põnevusega!

Allikas: Hea Kodanik, EMSL