Henkeli kodukeemia sektor algatas programmi «Jätkusuutliku arengu saadikud», mille eesmärgiks on tõsta oma töötajate säästva arengu alaseid teadmisi ja suurendada nende kaasatust selles valdkonnas. Töötajatele viidi läbi virtuaalsed seminarid, mis andsid ülevaate säästva arenguga seotud globaalsetest probleemidest ning tutvustasid Henkeli säästva arengu strateegiat. Programm sai alguse 2012. aasta juulis ja tänaseks on koolituse läbinud 500 töötajat. 2013. aasta eesmärk on jõuda 1 000 töötajast vaba tahte saadikuni.

Programmi eesmärk ei ole mitte ainult säästva arengu alaste teadmiste andmine töötajatele, vaid ka nende õpetamisoskuste arendamine, et nad oskaksid oma teadmisi paremini edasi anda nii oma kaastöötajatele, tarnijatele, klientidele, tarbijatele, aga ka õpilastele.

Koolituse pilootprojekti raames jagati enam kui 400-le lapsele Saksamaalt, Tšehhist ja Araabia Ühendemiraatidest teadmisi selle kohta, mida nad saavad ise oma igapäevaelus ära teha maailma säästva arengu heaks. Tundidest saadud kogemuse põhjal laiendab Henkel projekti edasi kogu maailmas. Selle aasta algusest külastavad saadikud üle maailma algklasse, et koos lastega arutleda säästva arengu teemadel ja leida mõtteid, kuidas saavad lapsed aidata kaasa säästvale arengule igapäevases elus.

Henkeli kodukeemia sektori asepresidendi Bruno Piacenza sõnul on Henkeli jaoks just inimesed säästva arengu programmi eduka elluviimise võtmeteguriks. “Saadikute programmi raames saavad inimesed oma kogemusele tuginedes katsetada säästva arengu olulisust nii, et see muutuks loomulikuks osaks nende igapäevaelust. See on aluseks meie äri veelgi vastutustundlikumale arengule tulevikus." lisas ta.

Koolitundide eesmärk on selgitada lastele, mis on säästlikkus, mida tähendab säästev areng ja kuidas saab igaüks meist sellesse oma panuse anda. Spetsiaalse interaktiivse meelelahutusprogrammi abil õpivad koolilapsed, kuidas näiteks vannitoas pesemise ajal hoida kokku vett ja energiat. 

Kuni 70% keskkonnamõjust tuleneb pesemisprotsessist ning üks osa sellest on näiteks vee soojendamine nõudepesumasinas. Just seepärast on tähtis tõsta tulevaste tarbijate teadlikkust juba väga noores eas. Vestlusest õpilastega saavad töötajad ka uusi ideid, kuidas toimida tarbijatena.