Kuni 2. maini on oodatud linlaste ideed, kuidas kasutada Tartu 2022. aasta linnaeelarvest 200 000 eurot. Ühe idee maksumus võib olla kuni 100 000 eurot.

Tänase seisuga on esitatud 20 ideed, mille hulgas soovitakse näiteks grillimiskohti Anne kanali äärde, Emajõe vabaujula korrastamist, Küüni tänava lillemüüjatele paviljone, kunstmäge mäesuusatajatele ja lumelauduritele, Rahinge paisjärve puhastamist, jalgrataste hooldusjaamasid, koerte mängualasid, kergliiklusteede ümbruse heakorrastamist, kaubamaja katuse haljastamist jpm.

Info kaasava eelarve reeglite ja protsessi kohta asub siin: www.tartu.ee/kaasaveelarve

Kaasava eelarve objekt peab olema Tartu linnaga seotud investeering maksumusega kuni 100 000 eurot. Kaasava eelarve idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. 2022. aastal viiakse ellu vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust ja kaasava eelarve tingimustele vastavust valdkondade eksperdid. Seejärel toimuvad ideede avalikud arutelud, kus selgub, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.

Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede autoritelt aktiivset osalust oma idee tutvustamisel.

Praeguseks on Tartus kaasava eelarve toel ellu viidud üksteist ideed, kolm on sel aastal tegemisel. Valminud on Laia tänava Kultuurikvartalisse esitlustehnika hankimine, kõnniteede äärekivide madaldamine ülekäigukohtadel, Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, Arena Tartu eskiisprojekti koostamine, Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine, Aparaaditehase taskupargi loomine, liikumisradade rajamine Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis, liikuma kutsuva kooliõue rajamine Mart Reiniku kooli juurde, Tartu Kesklinna Kooli õueala korrastamine, Annelinna spordiväljaku renoveerimine ja Soola tänavale rattatee ehitamine.

Sel aastal lõpetatakse Tartu Katoliku Kooli õueala rajamine ning tribüünihoone saab Raadi roheline jalgpallipark ja liikuma kutsuva ala Veeriku kool.

Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu üheksandat aastat. Tartu eeskujul on kaasava eelarve Eestis praeguseks kasutusele võtnud veel 48 omavalitsust.

Lisainfo: www.tartu.ee/kaasaveelarve