Swedbanki värske uuringu järgi peab iga viies Eesti pensionikoguja jätkusuutlikku investeerimist väga oluliseks. Iga kolmas investeeriks maailma ettevõtetesse, mis on jätkusuutlikkuse edetabelite tipus.

Oma pensionivara investeerimisel ei ole ligi kahe kolmandiku Eesti pensionikogujate jaoks oluline üksnes vara kasvatamine, vaid ka põhimõtted, mille järgi vara investeeritakse. Swedbanki uuringust selgub, et koguni 22% pensionikogujaid peab väga oluliseks ja 41% oluliseks oma pensionivara jätkusuutlikku investeerimist.

Uuringus paluti vastajatel ka kujutleda, et neil on võimalik oma parema äranägemise järgi investeerida 10 000 eurot, ning valida, milliste valdkondade kasuks nad otsustaksid. 34% pensionikogujaid märkis, et lähtuksid valiku tegemisel maailma jätkusuutlikumate ettevõtete tipp-20 edetabelitest, 30% vastajaid investeeriks keskkonnateemadesse, näiteks kliimamuutuste ohjeldamisse, õhusaaste vähendamisse, taastuvenergiasse, ökoloogilise mitmekesisuse ning puhta vee tagamisse. Samuti pidasid inimesed oluliseks erinevaid sotsiaalseid teemasid.

„Pensioniks kogumist ei näe suur osa eestimaalasi üksnes isikliku, vaid ka laiemalt ühiskondliku kasuna – oma vara teadlikult investeerides saame kaasa aidata suuremate väljakutsete lahendamisel,” sõnas Swedbank Investeerimisfondide juht Age Petter. „Swedbankis oleme sellel teekonnal olnud juba aastaid ja täna vastavad kõik meie fondid jätkusuutlikkuse kriteeriumitele, sest nägime, et see oli ainuõige samm. Uuringu järgi eelistab 26% Eesti pensionikogujaid, et kogu nende pensionivara oleks investeeritud jätkusuutlikult, fondide tasud oleksid madalad ning nende põhimõtete nimel on nendele aktsepteeritav ka keskmine tootlus. Lisaks valiks 37% kogujaid ka osaliselt jätkusuutlikesse varadesse investeerimise ja on valmis suurema tootluse nimel nõus ka keskmiste fonditasudega. Investeerimisstrateegiad on erinevaid ja meil on hea meel, et saame pakkuda pensionikogujatele vastutustundlikke valikuid turu soodsaimate tasudega, kuid tegemata sealjuures kompromisse fondide tulemuste puhul.”

Vastajatest 69% märkisid, et koguvad II sambasse ning 27% III sambasse, millele sissemaksetele kehtib 20% tulumaksu tagastus. 28% vastajaid kogub pensioniks mõnel muul viisil.