Putukaväila Põhja-Tallinna ruumilõigul, Kolde puiestee ja Ehte tänava nurgal alustatakse tänasest uudse kontseptsiooniga linnaaia – Pelgu ühisaia ehitusega. Pealinna kõige suuremas ja kaasaegsemas linnaaias saab juba järgmisel aiandushooajal kasvatada toitu nii peenrakastides kui aiamaadel, samuti luuakse sobivad tingimused kogukonnasündmuste korraldamiseks ja õuesõppe läbiviimiseks.

  • Bioneeri uudised
  • 1. august 2023
  • Fotod: Kõrgepeenrad Mustamäe aias. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Oma olemuselt on ühisaed samas asukohas siiani tegutsenud Pelgu kogukonnaaia edasiarendus. Ehituse käigus lisandub seni kasutuses olnud peenrakastidele erinevaid kõrgpeenraid ning luuakse aiandusega tegelemiseks tingimused ka erivajadustega inimestele ja lastele. Rajatakse erinevas suuruses aiamaad, paigaldatakse kasvuhoone ja kompostikastid ning kohandatakse olemasolev tööriistakuur sobilikumaks. Olulise täiendusena saab Pelgu ühisaed veeühenduse. Uues linnaaias ei puudu ka tänavavalgustus, WC ja prügikastid.

“Projekti eesmärk on toetada linnaelanike aina kasvavat huvi linnaaianduse vastu ning luua selleks kaasaegne ja mugav keskkond. Pelgu ühisaia rajamise kaudu soodustame heanaaberlikku ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi levikut, mitmekesistame avalikku ruumi ja anname oma panuse linnalooduse säilimisele. Tegemist on ka märgilise projektiga, mis kannab edasi Rohelise pealinna väärtusi. Uuendusliku pilootprojektiga soovime olla eeskujuks ning kanda kogemust edasi ka teistesse Tallinna piirkondadesse ja inspireerida omavalitsusi üle Eesti”, selgitab abilinnapea Vladimir Svet.

Vaba aja veetmiseks ja kogukonnategevusteks rajatakse varjualune ja istumiskohad, lastele ehitatakse väike mängunurk. Samuti luuakse õuesõppe läbiviimise võimalus, mida saavad kasutada piirkonna haridusasutused ja teised huvilised. Linnalooduse mitmekesistamiseks istutatakse ühisaia alale mitmesuguseid ilu- ja tarbetaimi ning söödavate viljadega puid ja põõsaid.

Ligi 3000 ruutmeetri suuruse ühisaia projekteerimiseks ja ehitamiseks on viidud läbi avalik hange ning sõlmitud leping OÜ-ga Warren Teed. Ühisaia ehituse põhiprojekt valmis F+A Maastikuarhitektuuri büroo poolt koostatud eelprojekti põhjal ning tihedas koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega ja MTÜ-ga Pelguaed.

Warren Teed OÜ projektijuhi Silver Seepteri sõnul on vajalikud ettevalmistused tegemisel ja ehitustööd algavad plaanipäraselt. „Esmalt teeme vajalikud pinnasetööd ning rajame veeühenduse ja sademevee trassid. Edasi liigume rajatiste vundamentide ja tänavavalgustuse ehitamisega, peale mida valmivad käigurajad ja platsid ning viimaks uued peenrakastid ja aiamaad. Inventari paigaldamiseni plaanime jõuda oktoobris-novembris. Haljastustöid teostame vastavalt ilmastikuoludele.“

Kõigi tööde lepingujärgne valmimise tähtaeg on veebruar 2024. Töid teostatakse esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8-17 kohalike öörahu häirimata. Sõiduteede sulgemist ja liikluskorralduse muudatusi ehitustöödega ei kaasne. Ühisaia ehituse maksumuseks on koos projekteerimisega 393 600 eurot.

Loodav ühisaed hakkab olema tulevase Putukaväila oluliseks kohtumispaigaks kohalikele ja külastuskohaks inimestele üle Tallinna. Tallinn loob pea 14 kilomeetri pikkust Putukaväila, mis läbib Tallinna kaheksast linnaosast lausa kuut ja millest saab liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, linnaosade vaheline rohekoridor ja liikumisruum nii inimestele kui ka teistele liikidele.

Pelgu ühisaia ehitus saab teoks  projekti “Pelgu ühisaia ehitus ja jätkutegevused” raames, mida rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Majanduspiirkonna kliimamuutustega kohanemise meetme toel. Projekti elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu universaalse disaini, säästva arengu põhimõtete järgimisele ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutamisele (nt vihmavee kogumine, looduslikud ehitusmaterjalid).

Lisainfot Pelgu ühisaia ehituse kohta leiab kodulehelt: www.tallinn.ee/pelguaed