Annelinna noortekeskuse hoov on senisel kujul olnud aastast 1969 ning vajab renoveerimist ja kaasajastamist. Selleks oodatakse ka annelinlastelt häid ideid.

Tegu on üsna suure alaga, mida annaks palju rohkem ja huvitavamalt ära kasutada, kui seda seni on tehtud on. Kuna noortekeskuse ümbruses asub palju kortermaju ja Aleksander Puškini kool, siis oleks hästi planeeritud aktiivsest ajaveetmise kohast kasu paljudele. Läbi aastate on ka kaasava eelarve raames esitatud palju ideid, mida Anne noortekeskuse alale võiks rajada, mis näitab, et see territoorium läheb korda paljudele.

Kõigele eelnevale tuginedes soovibki Annelinna noortekeskus oma hoovi renoveerida ning uuendada ja ootab annelinlastelt häid ideid, milline võiks noortekeskuse õueala välja näha. Kuna tegu on noortekeskuse territooriumiga, siis peaksid alal paiknevad võimalused olema kaasaegsed ning noorte ja nende huvidega arvestavad. Loomulikult on sinna edaspidigi oodatud igas vanuses ajaveetjaid, aga eelkõige lähtutakse noorte vajadustest.

Ideid oodatakse hiljemalt 14. veebruariks.