Viimase 20 aastaga on isikliku sõiduauto kasutamine kodunt tööle liikumisel Eestis peaaegu kahekordistunud, selgub Arenguseire Keskuse teisipäeval avaldatavast raportist „Liikuvuse tulevik. Arengustsenaariumid aastani 2035.“ Transpordikulud moodustavad 14% inimeste kogukuludest.

„Sõiduauto kasutamine on kasvanud eelkõige ühistranspordi ja jalgsi liikumise arvelt,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Nii on Eesti lühikese aja jooksul tõusnud Euroopa Liidu riikide seas üheks kõige autokesksemaks riigiks.“

Varblase sõnul sõltub isikliku auto kasutamise võimalusest sageli ka töökohtade kättesaadavus. „Sõiduautost on kohati saanud seetõttu ka sundkulu, mis võib väiksemast sissetulekust võtta märkimisväärse osa,“ märkis Varblane. „Samas on isikliku sõiduauto keskne liikuvus ebaefektiivne ja ruumi raiskav ning mõjutab negatiivselt elukeskkonda ja elanikkonna tervist.“

Samal ajal on ühistranspordi kasutamise osakaal töölkäimisel järjepidevalt kahanenud ja jõudis 2020. aastal 18,4% tasemele (2019 – 20,6%). See jääb märkimisväärselt alla 2014-2020 transpordi arengukavas eesmärgiks seatud 25%-le ning on madalam ka 2014. aasta baastasemest (22,6%).

Arenguseire: Autokasutus on 20 aastaga kahekordistunud

Eesti elanike keskmised kulud transpordile on raporti järgi kasvanud aastatel 2012-2019 kahekordseks (2012 – 428 eurot, 2019 - 859 eurot), kulud sõiduki soetamisele ja remondile kolmekordseks (2012 - 166 eurot, 2019 - 489 eurot). Samal ajal on leibkonnaliikme keskmised kulud tervikuna kasvanud vaid 69%.

Arenguseire Keskuse uuringusuuna lõppraportit „Liikuvuse tulevik. Arengustsenaariumid aastani 2035“ tutvustatakse veebiesitlusel 25. mail kell 11.00. Esitlust saab jälgida keskuse Facebooki otseülekandest.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.