Bioneer korraldab hanke uue veebikeskkonna loomiseks

MTÜ Ökomeedia korraldab KIKi toel hanke, et uuendada praegune Bioneer.ee portaal. Otsime terviklahendust, mis hõlmaks nii uue veebi disainimist, selle tootmist kui ka senise veebi sisu ületoomist või sidumist uue veebiga. Samuti hõlmab hange uue lahenduse testimist ja avalikustamist. Tegemist ei ole hankega Riigihangete seaduse tähenduses.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 2016. aasta 2. november kell 11. Pakkumine esitada e-posti aadressile katrin@bioneer.ee. Samalt aadressilt saab küsida ka lisaküsimusi. Kõik laekunud küsimused ja vastused avalikustame sellel lehel. Vastame ainult kirjalikult esitatud küsimustele. 

Hankedokoment
Vana Bioneeri struktuur
Bioneeri persoonad
Hanke algatamine
Hanke leping
Kvalifitseerimistingimused
Vormid
Tehniline kirjeldus
Vastavustingimused
Bioneeri lugejauuring 2015
Bioneeri lugejauuring 2010
Bioneeri lugejauuring 2009

Avalikustame hanke kohta esitatud küsimused ja vastused

KÜSIMUS: Mis formaadis pakub lehe praegune arendaja sisu eksportimist?

Eksportimise võimalused tuleb alles luua.

KÜSIMUS: Mis on uue kujunduse loomise aluseks, kas Bioneer omab mingitki kirja pandud stilitikat või stiiliraamartut?

Ei ole.

KÜSIMUS: Kuidas hinnatakse lisavõimaluste all kirjeldatud venekeelse portaali ja/või e-poe valmisolekut? Mida sellelt valmisolekut eeldab? Palju oleneb valmisolek nt poe funktsionaalsusest ning selle ehitamise lähteülesandest ning mis osas arvestatakse täiendavad arendused käesoleva hanke mahust välja. Kui võib eeldada, et e-pood on tehtav eraldi arendusena, siis kuidas peaks toimima valmisolek uuele keelele. Võimalik on luua süsteem juba eos mitmekeelsena mis tõstab töömahtu või lisada keelemoodul täiendava arendusena tulevikus kui selleks peaks soov tekkima?

Valmisoleku all mõtleme pigem seda, et neid lisavõimalusi võiks saada tulevikus lisada, kui tekib vajadus. Need võimalused ei ole praegu kohustuslikud. Kui neid funktsioone vajame, siis teeme nagunii selleks uue projekti. Keelemoodul võib olla ka täiendava arendusena tulevikus, see tähendab praegu võimalikult väikse ajakuluga töö. Neid kahte lisavõimalust arvestame sisuhalduse punkti all, aga kui kõik muu on olemas pakkumuses, siis need asjad ei ole määravad.

KÜSIMUS: Bännerite kuvamine ja haldamine - Kuidas on plaan bännereid kuvada, kas kõikidel lehtedel või peaks olema võimalik erinevalt kuvada ka kategooriate või lehtede kaupa?

Kui see liiga keeruline ei ole, siis võiksid olla ka kategooriate või lehtede kaupa. Kui see lahendus on liiga kallis või liiga ajakulukas, siis võib pakkuda ka varianti, kus bännerid on lihtsalt läbivad kõikidel lehtedel.

KÜSIMUS: Kuidas on kavas lahendada uudiskirjade arhiivi osa, kas varasemaid uudiskirju peab saama kuidagi lugeda ka hiljem? Küsimus seetõttu, et kuna smart aadresse on võimalik igas sisuhalduses muuta ning püüda luua artiklitele ja lehtedele samasugused brauseriaadressid, siis sellisel kujul kui on uudiskirjade juures lahendatud pole uue lahenduse juures võimalik, nt http://www.bioneer.ee/uudiskiri/article_id-4882 Kui siis staatiliselt. Kust saadab Bioneer uudiskirju välja hetkel, kas uudiskirjade koostamiseks, saatmiseks ja listide haldamiseks on mõeldud ka kaasaegsemaid lahendusi, nt Mailchimp?

Vanu uudiskirju ei pea saama lugeda. Hetkel on uudiskirja moodul Bioneeri enda keskkonnas olemas. Mailchimp võib olla küll.

KÜSIMUS: Kuidas on tagatud pakkujate võrdsus antud hankel? Kui hanke sisuks on keskkonna uuendamine ning kõikidel peale praeguse lahenduse looja on ligipääs datale ning funktsionaalsusele? On selge, et praegusel pakkujal on rohkem võimalusi olemasoleva lahendusest sisu ja funktsionaalsust kätte saada kui teistel pakkujatel. Kas võiksime saada kirjaliku kinnituse, et nt Wiseman ei osale käesolevas hankes ning kõikidel pakkujatel on võrdne alus uue lahenduse loomiseks?

Seda kinnitust ma anda ei saa. Wiseman sai hankes osalemise kutse samal ajal, kui teised firmad. Nendega pole tehtud erikokkuleppeid. Ka nemad esitavad soovi korral omapoolse pakkumise, mida hindame hankedokumendis näidatud tingimustel. Panen dokumentide juurde ka Bioneeri baasstruktuuri. Bioneeri portaal töötab hetkel Wiseman Interactive OÜ loodud custom CMSiga, mis on PERLi ja PgSQLi peal. Alates aastast 2007 on sinna pidevalt igasugu lisasid juurde tulnud. Baasistruktuur on Wiseman Interactive OÜ baas vanilla CMSist aastatega keerukamaks saanud. Wiseman Interactive OÜ ei ole ise sellisel põhjal eksport-importi kunagi teinud. Nemad on ise oleme enamjaolt läinud Drupalile üle. Ühe saidiga tehti nii, et kogu baas ja admin jäeti samaks aga frontend tehti NodeJSi peale.

KÜSIMUS: Suudame täita projekti, kuid ma kardan, et me ei kvalifitseeru teatud tingimuste alusel. Nimelt oleme nö uus ettevõte ja olnud mõni kuu, varasemalt on kogemusi ca 10 aastat ning tehtud ca 400 projekti. Uus ettevõtte on pannud kokku ligi sajaliikmelise võrgustiku tööde teostamiseks. 

Kui nende mõne kuu jooksul on teil olnud ka suuremaid töid, siis kirjutage, mis tööd need olnud on. Ja kirjutage käive selle aja kohta, mis Teil näidata on. 

KÜSIMUS: Kvalifitseerumistingimustes on toodud välja nõue: "Pakkuja netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas (veebiarendus, veebiportaalid, kodulehtede arendamine), viimase kahe majandusaasta (2014, 2015) jooksul peab olema vähemalt 5000 eurot igal majandusaastal." Meie 2016. aasta eeldatav käive tuleb 350 000 euro lähedale. Küll aga oleme tegutsenud 1,7 aastat. Kas oleme antud nõudele kvalifitseeruv?

Kui firma on tegutsenud vähem aega, palume esitada netokäibe tegutsemisaja kohta. 

KÜSIMUS: Sooviks uurida, kas on võimalik ka esitada pakkumus puuduliku dokumentatsiooniga juhul kui need lühikese hilinemisega edastatakse?

Kui hind ja pakkumuse sisu hiljem lisatud dokumentidest ei muutu, siis võite hilinemisega esitada. Näiteks kui on puudu mõne töötaja kvalifikatsiooni kinnitav dokument, siis palume selle enne kvalifitseerimist esitada. Kui on puudu hinnapakkumine või kirjalik vabas vormis selgitus, kuidas lahendate tehnilises kirjelduses esitatud nõudmised, siis sellist pakkumust ei saa me aktsepteerida.