MTÜ Ökomeedia projektid

MTÜ Ökomeedia on teinud erinevaid projekte aastast 2007. Bioneeri portaal on üks (aga mitte ainus) MTÜ Ökomeedia tegevustest.

2016. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2015 rahastusotsus,
2016 projekti algus
Keskkonna-
investeeringute Keskus

Bioneeri portaali tegevus ja arendamine 2016

38 452 eurot; KIK 34 606 eurot
2015  Ajakirjade Kirjastus

Bioneeri toimetaja Katrin Jõgisaar kirjutab igakuist keskkonnarubriiki naisteajakirja Sensa. Koostööprojekti koordineerib Ajakirjade Kirjastus.

meediapartner, mitte taotleja

2015. aasta koolitused

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2015 SA Kodaniku-ühiskonna Sihtkapital 2015. aasta juulis alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Bioneeri koostööpartnerite meediakoolitused“, mille käigus koolitatakse keskkonnaorganisatsioone meediaoskuste osas ja edendatakse Bioneeri koostöövõrgustikku. KÜSK 3701,72 eurot
2015 Keskkonna-investeeringute Keskus 2015. aastal alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Jäätmete ahjus põletamist ennetav meediakampaania“, mille raames korraldatakse koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooniga sotsiaalkampaania. Kampaania läbiviimiseks korraldatakse riigihange. KIK 83 328,00 eurot
2015 Hasartmängumaksu Nõukogu Aastal 2015 korraldasid Bioneeri toimetajad säästva tarbimise koolitused Rapla ja Viljandi vaimupuudega inimestele. Projekti tegevusi juhib ja koordineerib MTÜ Vaimupuu, kes avaldab ka vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu. koolitaja, mitte taotleja

2014. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2014 Keskkonna-investeeringute Keskus 2014. aasta augustis alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Keskkonnaportaali Bioneer.ee arendamine ja toimetamine“. KIK 21403,08 eurot
2014 Keskkonna-investeeringute Keskus 2014. aastal tegi MTÜ Ökomeedia koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni jt koostööpartneritega jäätmete lõkkes põletamist ennetava meediakampaania. Projekt kandis nime „Jäätmete lõkkes põletamist ennetav meediakampaania“. KIK 74816,40 eurot
2014 Tallinn Aastal 2014 korraldasid Bioneeri toimetajad säästva tarbimise koolitused Tallinna vaimupuudega inimestele. Projekti tegevusi juhib ja koordineerib MTÜ Vaimupuu, kes avaldab ka vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu.  koolitaja, mitte taotleja

2013. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja  Projekt Summa
2013 MTÜ Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon 2013. aastal käisid Bioneeri toimetajad tuulepärimust kogumas. Projekti raames peeti blogi "Tuulepäeva rattatuur". 545,00 eurot
2013 LIFE+ programm Bioneer oli ajavahemikul 2013-2015. aasta meediapartneriks Balti Keskkonnafoorumile. Avaldasime tarbetoodetes leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete kohta artikleid valdkonnale pühendatud järjejutus. Projekti “Mõtle mida tarbid. Vali vähem ohtlikke kemikaale sisaldavaid tooteid” kaasfinantseerib Euroopa Liidu LIFE+ programm. Projekti tegevusi juhib ja koordineerib MTÜ Balti Keskkonnafoorum – www.bef.ee. meediapartner, mitte taotleja

2012. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2012

SA Kodaniku-ühiskonna Sihtkapital

2012. aasta mais rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK MTÜ Ökomeedia projekti AN-2012-16 „Bioneer.ee portaali tarbeks annetuste kogumise lehekülje loomine“, mille abil luuakse Bioneeri portaali annetuskeskkond. 2462,00 eurot
2012 SA Kodaniku-ühiskonna Sihtkapital 2012. aasta oktoobris rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK MTÜ Ökomeedia projekti VT 12-11 „Vabatahtlike Bioneeride toimetus“. Projekti abil koolitatakse Bioneeri vabatahtlike kaasautoreid. 5068,35 eurot

2011. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2011 Keskkonna-investeeringute Keskus Ettevõtetele suunatud säästva arengu ja rohelise kontori koolitusprogamm. 13552,50 eurot; KIK: 11552,50 eurot
2011 Keskkonna-investeeringute Keskus 2011. aastal alustati projektiga "Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine", mille käigus muudeti Bioneer.ee portaali IT-lahendused keskkonnainfot koondavateks, koolitatakse koostööpartnereid ja toodetakse portaalile tõhusamat uut sisu. Uudne IT-lahendus muutis Bioneeri Eesti meediamaastikul suurimaks keskkonnainfo koondajaks võimalikult väheste inimtööjõu kuludega. Samas jätkub ka Bioneeri originaalsisu tootmine. Bioneer sai endale keskkonnauudiseid koondava uudisvoo, koondava sotsiaalmeedia voo,tasuta interaktiivse kalendri mooduli, koondava keskkonnablogide voo ja uue kujunduse. 20682,50 eurot; KIK: 17282,50 eurot
2011 Nordplus programm Projekti Green Life” / „Roheline elu" partnerid Balti riikidest ja Põhjamaadest olid valmis ühiselt tegutsema regiooni jätkusuutlikuma arengu nimel. Selleks korraldati 2011. aasta 8.-12. augustini Lätis rahvusvaheline teemanädal „Green Week” / „Roheline nädal”, milles osales 40 aktiivset inimest kogu regioonist.  

2010. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2010 Vabaühenduste Fond Vabatahtlike kaasautorite projekt „Vabatahtlikud bioneerid“. Bioneer.ee-le vabatahtlike kaasautorite võrgustiku loomine. Vabatahtlike koolitamine. Täpsem info projekti, koolituste ja osalemise kohta. 7030,28 eurot
2010 Keskkonna-investeeringute Keskus 2010. aastal alustasime Bioneeri e-õppe projektiga „Säästva eluviisi portaal Bioneer“, mis lõppes 2011. aastal (2009. aasta projekt 227). E-õppe läbiviimine andis Bioneeri meeskonnale oskuse luua harivaid ja kergesti mõistetavaid tekste ka keerulistel ja massimeedia huviorbiidist välja jäävatel teemadel. 18726,11 eurot; KIK: 12654.51 eurot
2010 Keskkonna-investeeringute Keskus Projekt „Rohelist majandust ja ettevõtlust tutvustav portaal „Roheline programm““.  Portaali nimi muudeti Ecomedia.ee-ks. 16321,69 eurot; KIK: 14276  eurot

2009. aasta projekt

Algusaeg Rahastaja Projekt Summa
2009 Tallinna Keskkonna-amet MTÜ Ökomeedia andis välja ühe numbri rohelist ettevõtlust tutvustavat paberkandjal ajakirja Bioneer. Ajakiri Bioneer tutvustas viise, kuidas rohelise ettevõtluse plaanid praktikas ellu viia. Paberkandjal ajakirja tiraaž oli 3000 eksemplari, millest 2500 saadeti Tallinna ettevõtetele.  

2007. aasta projektid

Algusaeg Rahastaja  Projekt Summa
2007 Keskkonna-investeeringute Keskus MTÜ Ökomeedia lõi rohelise eluviisi portaali Bioneer.ee KIKi rahastuse toel 2008. aastal (2007. aasta keskkonnateadlikkuse projekt nr 128). Projekti kaasfinantseeris RMK. 47614,18 eurot