Globaalne tehnoloogia- ja konsulteerimisfirma IBM on loonud videomängu CityOne, mille eesmärk on energiasäästlik linnaplaneerimine.  

CityOne sarnaneb eelkäijale SimCity, kuid väljakutsed, millele mängija peab lahendusi leidma, on keerulisemad ja seotud kliimamuutuste ning teiste tänapäevaste probleemidega. Videomängus lahendamist ootavad ülesanded põhinevad reaalsusel, kus linnad tarbivad ca 75%  maailma energiast ja põhjustavad 80% süsihappegaasi emissioonist. Urbaniseerumine jätkub endiselt tohutul kiirusel ning sellega toime tulemiseks peab linnaplaneerimine muutuma läbimõeldumaks. 

CityOne-i väljakutsed on seotud põhiliselt energia- ja veetarbimisega. Näiteks läheb IBM’i andmetel paljudes linnades endiselt kuni 50% veevarudest lekkiva torustiku tõttu kaduma. Mängus kutsutakse linnaplaneerijat üles näiteks uurima linna ilmastikutingimusi, merevee olukorda ja vee kvaliteeti ning leidma integreeritud lahendusi veepuudusele. Samuti on vaja tegeleda tuulegeneraatorite ja elektriautode kasutusele võtmisega ning luua üldine keskkonnapoliitika.  

Lisaks esitab mäng väljakutseid panganduse ja kaubanduse alal. Vastavalt IBM’ile puudub pooltel (2,8 miljardil) maailma täiskasvanutest ligipääs ka kõige lihtsamatele finantsteenustele, mis paneb mängija otsima uusi võimalusi jaepanganduse alal. Kaubandusega seoses peab tegelema muuhulgas varustamise efektiivsemaks ja läbipaistavamaks muutmise ning klientide oskuslikuma kaasamisega äriprotsessidesse. 

„Tõsiste mängude“ (“serious games“) hulka kuuluva CityOne’i taga seisab idee, et mängimine on efektiivseim viis õppimiseks, olenemata alast. Väidetavalt on „tõsised mängud“ suurel kiirusel levimas nii äri- kui avalikus sektoris, hõlmates kõike sõjaväelistest lennustimulaatoritest kuni firmakoolitusteni. CityOne tuleb välja käesoleva aasta oktoobris.