Kas teadsite, et 90% kõikidest unistustest sureb unistusena, kuna neist ei räägita kellelegi? 90% projektidest ei kulge plaani kohaselt ja 90% projektidest ei kesta üle 3 aasta. Miks projektid kokku kukuvad, miks algatajad läbi põlevad? Kuidas seda vältida ja luua projekte, mis on pööraselt edukad – see ongi draakoniunistamise keskne küsimus.

Mis on draakoniunistamine ja kust see tuleb?

Tegemist on 1970. aastatel alguse saanud Austraalia aborigeenide (kultuur, mis on olnud jätkusuutlik juba vähemalt 30 000 aastat!) elukäsitusest inspireeritud meetodite kogumi ja maailmavaatega, mis on mõeldud eeskätt loovate, koostööpõhiste ja jätkusuutlike projektide ning organisatsioonide loomiseks.

Draakoniunistamise aluseks on kolm võrdse tähtsusega printsiipi:

  • isiklik kasvamine – pühendumine iseenda tervenemisele ja väestamisele

  • kogukonna ehitamine – oma kogukondade tugevdamine

  • Maa teenimine – kogu elava heaolule ja õitsengule kaasaaitamine

Draakoniunistamise tegevused põhinevad võit-võit-võit kultuuril. Võit meie enda jaoks, kogukondade jaoks, kuhu me kuulume, ja planeedile tervikuna. Draakoniunistamine ei võimalda meil pelgalt uusi oskusi omandada: võime selle abil avastada endas täiesti uusi tahke ja süvendada oma suhet eluga.

Samal ajal tugevdab draakoniunistamine kogukondi, aidates meil luua ja toimimas hoida usaldusele ja koostööle toetuvaid inimkooslusi, milles väärtustatakse kõrgelt kommunikatsiooni ja tunnustamist. Au sees on ka mitmekesisus, loovus ja vitaalsus, ja see ei käi mitte ainult meie endi ja meie meeskonna kohta, vaid kogu maailma kohta.

Draakoniunistamine loob jätkusuutlikkust, pakkudes samas lihtsaid ja mängulisi meetodeid visiooniprotsessideks, planeerimiseks, elluviimiseks ja tulemuste hindamiseks. Draakoniunistamine loob uut võit-võit lugu vana ja end ammendanud võitjate-kaotajate loo asemele. See tähendab lähtumist uskumusest, et aruka koostöö korral saame me rahuldada kõik oma vajadused ja moodustada viljakaid kogukondi ilma planeeti või teisi inimesi hävitamata, pigem vastupidi – tunnetades end kõige elava osana.

Draakon esindab sümboolselt meie probleeme, hirme ja ebakindlust, samuti inimesi, kellega meil elus raskusi on. Kui suudame laiendada oma piire ja õpime oma „draakonitega tantsima“, saame end üha enam väestada ning avastada omaenda tugevusi ja oskusi. Nii toetab draakoniunistamine otseselt meie isiklikku kasvamist.

Üks lahendus, mida draakoniunistamine pakub läbipõlemise vältimiseks, seisneb struktuuris, mille kohaselt 25% igast projektist peaks moodustama tähistamine! Tavaliselt on see lääne ühiskonnas tugevalt alatähtsustatud. Tähistamine on aga just see aeg, mil toimub panustatud energia taastamine, tõeline tänu avaldamine ja järelduste tegemine.

Samuti jäetakse tavaliselt üldse ära kõige esimene etapp, milleks on unistamine! Kõik algab ühe inimese unistusest. Kõik projektid, olgu selleks impeerium, ettevõte või pühapäevane jalutuskäik perega, saavad alguse ühe inimese unistusest.

Et me aga üksi ilmselgelt kõike ei suuda ning vajame koostööd, siis tuleb draakoniunistamise kohaselt pärast oma unistuse jagamist sellest teatud mõttes loobuda, st kuulata ära kõigi asjast huvitatute isiklikud unistused ja leida nende ühisosa ehk ühine unistus, mis kõnetab kõiki osalisi. On ju väga suur vahe, kas ma panustan sinu projektile või meie projektile! Vahe on pühendumuses ja entusiasmis – need on ühed peamised edukuse faktorid, mida draakoniunistamine toetab.

Kaks ülejäänud etappi on planeerimine ja teostamine. Tihti juhtub, et planeerimine jääb poolikuks ja asutakse kiirustades tegutsema. Inimesed ei planeeri läbikukkumist, kuid nad kukuvad planeerimisel läbi. Nendeks etappideks on samuti hästitoimivad tööriistad ja tagasisidevõimalused, et igal ajal veenduda, et projekt on endiselt õigel teel.

Muidugi ei piirdu metoodika vaid nende nelja faasi (unistamine, planeerimine, teostamine, tähistamine) eristamisega: draakoniunistamises kui mõttemudelis on mitmeid erineva keerukusega kihte ja tööriistu. Seda saab õigupoolest kasutada kogu elu kirjeldamiseks ja teadvustamiseks. Lähenemine on oma olemuselt ka fraktaalne, st iga üksikelement sisaldab omakorda tervikut ehk igas üksiketapis on esindatud kõik neli peamist etappi, ning jätkuv areng toimub tsüklilise spiraalina. Projektiks võib nimetada meie iga pisimatki tegevust, üht päeva, pikaajalist koostööd, tervet elu või midagi suuremat kui elu.

Organisatsioonide loomise osas näeb draakoniunistamine ette nn tühja keskmega struktuuri, tavapärase püramiidja hierarhia asemel on ring, kus kõik liikmed on võrdväärsed partnerid ning puudub üks käskiv-keelav juht. See on midagi kaasaegsete idufirmade sarnast, kus pigem töötajad ja spetsialistid ütlevad juhile, kuhu ja kuidas võiks edasi minna. Esineb muidugi tööjaotus, kus juhil on pigem hõlbustaja-läbiviija roll.

Draakoniunistamine ühildub ka kangelase teekonna (Hero’s journey) ehk monomüüdi (Monomyth) teooriaga, mis on varjatud struktuuriks kõiksugustes lugudes läbi inimajaloo, sh ka inimese vaimse arengu teekonnal. Au sees hoitakse ka vägivallatut suhtlemist, süvaökoloogiat, grupitarkuse austamist ja selle maksimaalset kasutamist, mediteerimist, jutusauaringe, kus igaüks saab võrdse võimaluse end kuuldavaks teha, seisundi osas pigem oma kehas mitte peas olemist, maandatust, intuitiivsust, tõelist kuulamist jne. Projektikoosolekute läbiviimisel sobib otsustamist hõlbustava meetodina kasutada ka sotsiokraatiat. John Croft, üks metoodika loojatest, on draakoniunistamist nimetanud lausa tingimusteta armastuseks füüsilisel kujul!

Need kirjeldused kõlavad peaaegu liiga hästi, et olla tõsi, aga faktid räägivad iseenda eest – üheks säravamaks näiteks draakoniunistamise väga edukast kasutamisest on Sloveenias 2010. ja 2012. aastal toimunud „Lets' do it!“ üleriigiline koristuskampaania, kus riiki suudeti ühiselt koristama saada rekordiline 15% elanikkonnast.

Austraalias on draakoniunistamine kasutusel paljudes kohaliku omavalitsuse asutustes. John Crofti sõnul pole ükski draakoniunistamist tõeliselt kasutav projekt veel rahaliselt miinusesse jäänud, rääkimata muudest hüvedest, mida need projektid on maailmale toonud.

Mul oli võimalus juunis 2015 läbida John Crofti ja Lizandra Barbuto draakoniunistamise intensiivkoolitus Sieben Lindeni ökokülas Saksamaal. Soovist see väärtuslik metoodika Eestisse tuua sündis plaan korraldada koostöös Eesti Ökokogukondade Ühendusega siin 2016. aasta suvel/sügisel nädalane kursus John Croftiga. Kursuse toimumine sõltub aga huviliste arvust, niisiis on kõik kursusest huvitatud oodatud endast teada andma meiliaadressil draakoniunistamine@kogukonnad.ee.


Õppereis Saksamaale toimus MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse õpirändeprojekti "Eesti Ökokogukondade Ühenduse pedagoogilise võimekuse kasvatamine" raames („Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”). Projekti rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+."

AEF