10. juulil sõlmisid Eesti Energia Narva Elektrijaamad ja Fortum Power and Heat Oy lepingu lämmastikuheitmete (NOx) vähendamise seadmete paigaldamiseks neljale Eesti elektrijaama energiaplokile.

Jaanuaris 2011 jõustunud tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 2016. aastast ei tohi suurte põletusseadmete lämmastikoksiidide kontsentratsioon välisõhku heidetavates suitsugaasides ületada 200 mg/Nm3.

“Uue tehnoloogia evitamine võimaldab alandada õhku paisatavate lämmastikoksiidide heitkoguseid kuni kaks korda,“ ütles Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas. “Seega saame oma tootmisvõimsusi kasutada ka pärast 2016. aastat, mil Euroopa Liidu keskkonnanõuded taas rangemaks muutuvad,“ lisas Aas.

Esmalt paigaldatakse lämmastikoksiidide vähendamise seadmed 3. energiaploki ühele katlale. Ülejäänud nelja ploki seitset katelt käsitletakse hankes optsioonina. Nende saatus otsustatakse pärast lämmastikoksiidide vähendamise projekti edukat teostumist esimesel katlal. Seadmete paigaldamisega Eesti elektrijaama neljale energiaplokile kavatsetakse lõpule jõuda aastaks 2016. Projekti kogumaksumus on 28 miljonit eurot.

Narva elektrijaamad kuulutasid juunis 2011 välja riigihanke lämmastikoksiidide vähendamise seadmete projekteerimiseks ja paigaldamiseks. Selle aasta jaanuaris väljastati hankedokumendid seitsmele kvalifitseerimise tingimustele vastavaks tunnistatud taotlejale. Edukaks osutus Fortum Power and Heat Oy pakkumus.