Aigar Kallase juhtimise all on RMK maha raiunud vähemalt 5700 hektarit kaardistamata vääriselupaikasid ja teadmata arvul I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaikasid. Tõenäoliselt räägime kümnetest tuhandetest hektaritest loodusväärtustest läbi aastate, mis Aigar Kallase juhtimise läbi on aastasadadeks, kui mitte igaveseks, hävitatud. 

Kätte on jõudnud aeg, kus Aigar Kallase üle viieteistkümne aasta pikkune tööaeg on lõppemas, uus juht Mikk Marran võtab RMK juhtimise novembri alguses üle. 

Seoses sellega edastas EMA Aigar Kallasele kirja, kus palume, et RMK juht lõpetaks oma tööaja ühe heateoga ja peataks RMK poolse I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaikade maha raiumise.

EMA poolt edastatud kiri:

Lugupeetud Aigar Kallas

Eesti Metsa Abiks MTÜ pöördub teie poole murega, mis on seotud I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaikade maharaiumisega.

RMK on rakendanud ulatuslikku lageraiemajandust I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaikades, mis on kaasa toonud liikide halveneva käekäigu ja aidanud kaasa metsatööstuse ärimudeli kasvule.

Oleme teadlikud, et teie nägemus on olnud algusest peale see, et RMK peab olema nn “rahamasin". Kurvastusega peame tõdema, et sellesse “rahamasinasse” on suunatud ka kaitsealused liigid.

Tänasel päeval, kui olete oma tööaega RMK juhatuse esimehe ja juhina lõpetamas, pöördume teie poole palvega, et heastaksite aastatega tehtud kahju looduskeskkonnale. Palume, et peatate oma viimastel tööpäevadel RMK raied I ja II kaitsekategooria liikide elupaikades. Nii annate oma töökarjäärile sümboolse ja looduskeskkonna jaoks positiivse lõppnoodi. 

Oleme veendunud, et RMK-l on võimekus kindlaks teha, millised täpselt on I ja II kategooria liikide elupaikadesse võetud raieteatised, aga saame vajadusel sellega ka abiks olla. Oleme teinud ka Keskkonnaametile selgitustaotluse, kui suur probleem see nende hinnangul on, millised on täpsed andmed ja saame vajadusel selle info ka teile edastada. Samas eeldame, et teil on RMK siseselt ülevaade olemas, kus kaitsealuste liikide elupaigad asuvad ja kuhu on võetud raieteatised.

Te olete olnud metsatööstusele abiks juba üle 15 aasta, nüüd on aeg abikäsi ulatada ka looduskeskkonnale.

Oleme ette tänulikud ja jääme ootama tagasisidet.

***

Aigar Kallas pole veel kirjale vastanud!