Eestiga seostub kõnealune töörühm nii plaanitava tselluloositehase kui Auvere jaama pärast, samuti seetõttu, et teave bioenergia süsinikujäljest ja muudest keskkonnamõjudest ei ole veel piisaval määral rahva ning metsanduspoliitika peamiste otsustajateni jõudnud.

  • Kliima
  • 21. jaanuar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain/Pohjakroon

Loodavat töörühma koordineerib Peg Putt, kes on Tasmaania veteran-looduskaitsja ja endine Austraalia parlamendi rohelise partei fraktsiooni juht.

EMA on käesoleva aasta jaanuarist ka vastutustundliku majandamise sertifitseerimisorganisatsiooni FSC Eesti esinduse sotsiaalkoja liige. Lisaks käivad ettevalmistused rahvusvahelise FSC organisatsiooniga liitumiseks.

Antud võrgustike ja organisatsioonidega liitumine on vajalik, vahetamaks kogemusi ja strateegiaid samameelsete välisorganisatsioonidega ning osalemaks piirideülestes kampaaniates ja aktsioonides. Samuti selleks, et tagada säästvale metsandusele pühendunud organisatsioonide tõhusamat ning eesmärgipärasemat tegutsemist.

Bioenergia töörühm kasutab hetkel Environmental Paper Networki struktuure. EPN koondab 145 organisatsiooni liikmete tööd säästlikuma paberimajanduse suunal. Kõnealune organisatsioon on Est-Fori meeskonnale hoiatava avaliku kirja saatnud ning teavitanud tehasega seoud ohtudest ka võimalikke investoreid.

Rohkem infot