Eile võeti Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis pidulikult kokku üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused. Konkursi laureaatidele anti välja kokku 59 preemiat ja 32 tänukirja. Tunnustuse said ka auhinnatud teadustööde juhendajad.

Laureaatidele andis preemiad, diplomid ja tänukirjad kätte haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Minister avaldas lootust, et suur osa tänastest noortest teadlastest seob oma tuleviku Eesti teaduse ja Eesti ülikoolidega.

"See ei ole lihtne. Ainult üleskutsetega noori Eestis kinni ei hoia, on vaja luua ka tänapäevased töötingimused. See hoiab teid Eestiga seotuna ka siis, kui tegutsete vahepeal kaugetes tipplaborites", ütles Lukas oma tervituses.

Tänavu esitati konkursile taaskord rekordiline arv teadustöid - 359 tööd kokku kahekümne kolmest üli- ja kõrgkoolist, neist 133 bakalaureuse-, 168 magistri- ja 58 doktoriõppe kategoorias. Rohkem kui pooled autoritest olid Tartu Ülikooli üliõpilased. Aktiivselt osalesid ka Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool.

Nagu varasematel aastatel, nii ka tänavu laekus konkursile kõige rohkem töid ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnast (41,5% tööde üldarvust). 29,5% töödest käsitles loodusteadusi ja tehnikat, 20,9% bio- ja keskkonnateadusi ning 8,1% terviseuuringuid.

Konkursi auhinnafondis oli tänavu 950 000 krooni, preemiate suurus küünib 25 000 kroonini. Esmakordselt anti välja ka kaks 55 000 krooni suurust valdkondade- ja tasemeteülest peapreemiat.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldatakse alates 1991. aastast. Korraldajate ja konkursikomisjoni hinnangul on selle tase iga aastaga tõusnud.

Auhinnatavate nimekiri.