Keskkonnaamet kutsub kõiki loomapidajaid ning rahvusparkide elanikke osa võtma kampaaniast „Elavad külamaastikud – taluloomad rahvusparkides“, mis saab avalöögi  16. mail Eesti Vabaõhumuuseumis toimuva seminariga.

Kampaania eesmärk on tunnustada inimesi, kes igapäevaselt loomadega tegelevad, propageerida loomapidamist ning saada Eesti rahvusparkidesse rohkem taluloomi. 

Eesti pärandmaastikud püsivad kultuuri ja looduse koosmõjul,  külade ning talumajapidamiste traditsioonide kestmise läbi. Taluloomad  on lahutamatu osa talukultuurist, kes aitavad säilitada külamaastikke, olles oluline osa Eesti kultuuripärandist.

16. mail kell 10.15 algaval kampaania avaseminaril „Elavad külamaastikud- taluloomad rahvusparkides“ räägitakse maaelu ajaloost ja tulevikuperspektiividest, loomapidamise olulisusest looduskaitses, rahvusparkide maakattemuutustest ning pool-looduslike koosluste hooldamisest.

Erilist tähelepanu pööratakse Eesti ohustatud tõuloomade ja põlistõugude tutvustamisele, mitmed loomad on ka kohapeal. Seminaril esinevad ettekannetega Leelo Kukk Keskkonnaametist, Aleksei Lotman Eestimaa Looduse Fondist, Artur Talvik Riigikogu maaelu komisjonist ja paljud teised oma ala eksperdid. Ürituse täpsem programm ning registreerimisvorm on leitavad Keskkonnaameti kodulehel.

Keskkonnaamet ootab seminarile nii loomapidajaid, rahvusparkide elanikke, loomapidamist edendavate organisatsioonide ja teemaga seotud ametkondade esindajaid kui ka kõiki looma- ja loodushuvilisi, kes väärtustavad Eesti rahvusmaastikke.

Kampaania „Elavad külamaastikud- taluloomad rahvusparkides“ raames toimub 2015. aasta jooksul mitmeid erinevatele loomatõugudele ning ajaloolistele töötraditsioonidele pühendatud üritusi, sealhulgas hobumajanduspäev, veiste- ja maalammaste päev ning loomsete ehitusmaterjalide töötoad Ökomässul.

Oktoobris leiab aset mõttekoda, kus arutletakse, kuidas edendada loomapidamist Eestis. 2015. aasta lõpus võetakse tehtu kokku "Taluloomade päevade" väljasõitudel, mille raames külastatakse silmapaistvamaid talupidajaid.

Kampaania koostööpartnerid on: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet, Põllumajandusministeerium, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Hobumajanduse Liit, MTÜ Maadjas, Maakarja Kasvatajate Selts, MTÜ Lihaveis, Eesti Kennelliit, Eestimaa Looduse Fond, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Säästva Renoveerimise Infokeskus.