Suurettevõtete energiaauditi kohustuste täitmiseks piisab nüüdsest EMAS keskkonnaaruande esitamisest. Leevendus kehtib alates käesoleva aasta kevadest.

Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse paragrahv 28-le on suurettevõtjad kohustatud iga nelja aasta järel läbi viima energiaauditi, et analüüsida võimalusi energia säästmiseks ja motiveerida väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid nende eeskuju järgima. „Ettevõtetel, kes rakendavad Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS, on nüüdsest eelis, sest nad saavad energiaauditi nõude täita EMAS keskkonnaaruande esitamisega,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu. „See tähendab, et neil pole vaja tavapärase energiaauditiga kaasnevaid täiendavaid tegevusi läbi viia ja nende aruandluskoormus väheneb,“ lisas Piirsalu.

Tegemist on teretulnud leevendusega ettevõtetele, mis näitab, et riik on asunud keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamist toetama ja läbi erinevate stiimulite motiveerima. See on oluline, kuna EMAS registreering on hetkel Eestis vaid neljal organisatsioonil.

EMASi rakendamise edendamine ja riigipoolsete eeliste loomine EMASiga liitunud ettevõtete jaoks on ka üks rahvusvahelise projekti ENHANCE eesmärke, mida Eestis veab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. „Nii võiks ettevõtete koostatud EMAS aruanne täita lisaks energiaauditile ka keskkonna-alase ametliku aruande rolli. Seda seetõttu, et EMASit rakendunud ettevõtete keskkonnategevust kontrollitakse regulaarselt ja nad esitavad tõendatud keskkonnaalast informatsiooni oma tegevusest keskkonnaaruande näol. Samal põhjusel võiks EMAS ettevõtteid inspekteerida ja kontrollida harvem nendest organisatsioonidest, kus EMASit rakendatud ei ole,“ selgitas Piirsalu.

Üks kohalik ettevõte, kes juba aastaid EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendab, on Tallinna Vesi. Sealse keskkonnateenuste juhi Maris Peveri sõnul aitab EMAS ja sellega kaasnev keskkonnaaruanne Tallinna Veel kõnetada ühiskonna kõrgeid ootusi ettevõtte läbipaistvusele ja samas keskkonnaalast teavet üldsusele edastada.

Ka Tallinna Vesi toetab ettepanekuid, millega kehtiks EMASi rakendanud ettevõttele näiteks lihtsustatud keskkonnaloa taotlemise protsess, muutuks tõhusamaks aruandlussüsteem ja väheneks bürokraatia, lisades, et säärased meetmed võiksid motiveerida paljusid ettevõtteid EMASit rakendama.

Vaata videot Tallinna Vee keskkonnateenuste juhi Maris Peveriga siin.

Tutvu uuenenud energiaauditi juhendiga majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi energiasäästu teemalisel kodulehel alajaotuses „Energiatõhususe direktiivil põhinevad meetmed Eestis“. 

Samal lehel leiab ka juhendmaterjali suurettevõtete energiaauditite koostamiseks.