Eelmisel neljapäeval sai ametliku avalöögi MTÜ Ökomeedia uus projekti “Roheline programm”, mis on hea näide proaktiivse keskkonnapoliitika rakendamisest. Uudse programmiga on liitunud 11 organisatsiooni ja kuus partnerit üle Eesti. 

Roheline programm on Ökomeedia välja töötatud säästva arengu suunaline teenus, mille eesmärgiks tõsta programmiga liitunud organisatsioonide töötajate keskkonnateadlikkust ja vähendada organisatsioonide keskkonnamõju läbi ressursside kokkuhoiu. Ökomeedia sooviks on saavutada igas liitunud organisatsioonis vähemalt ühes ressursikasutuses kokkuhoid kuni 10%. 

Rohelise programmi näol on tegemist proaktiivse keskkonnapoliitika rakendamisega. Proaktiivne ehk ennetav algatus tähendab, et kõik programmiga liitunud 11 organisatsiooni on otsustanud teha rohkem, kui neilt seadustega nõutakse. Kuid just see ongi sotsiaalne või keskkondlik vastutus, kui hoolitakse oma töötajatest ja keskkonnast, kus tegutsetakse.  

Ettevõtte või organisatsiooni astumine jätkusuutlikule teele on julge, kuid ühel hetkel möödapääsmatu samm. Mida varem seda mõistetakse, seda suurema eelise see annab. Meil on igati põhjust tunda heameelt nende organisatsioonide üle, kes on otsustanud vaatama raskele majanduslikule olukorrale mõelda veidi suuremalt. Roheliseks ei saa üksi ettevõte üleöö ja lõplikult on ettevõte roheline alles siis, kui tal on ökosüsteemile neutraalne või positiivne mõju. Seega, tegemist on pigem protsessi kui seisundiga. Eesti Ekspressi uus väljaanne on ökoloogilisem kui eelmine kriitpaberiga, kuid mitte ökoloogiline.

Ökotõhususele järgneb roheline turundus ehk tunnustus tegevusele

Hoides kokku loodusressursse, olgu selleks kas elektrienergia või vesi, hoiab organisatsioon kokku ka raha. Seda nimetatakse ökotõhususeks. Reeglina järgneb ökotõhususe saavutamisele roheline turundus. Roheline turundus tähendab seda, et organisatsioon saab kasutada oma keskkonnasuunalist tegevust ka mainekapitali kogumise, brändi tugevdamise või eristumise eesmärgil. Ja selles ei ole midagi taunimisväärset, vaid pigem vastupidi:  kes head teevad, väärivad kiitust! Ökotõhusus on aga säästva arengu suunal alles esimene samm. 

Eestis on küll paljud ettevõtted ja organisatsioonid kuulutanud ennast keskkonnasõbralikuks, kuid reaalsuses selleks sisuliselt midagi ei tehta. Kui ettevõte püüab ennast või oma toodet näidata rohelisemana kui see tegelikult on, nimetatakse rohepesuks. Ökomeedia püüab rohepesu antud projektiga igati vältida.

Roheline kontor kui keskkonnateadlikkuse edendaja

Rohelise programmiga liitunud organisatsioonides soodustatakse lisaks konkreetsele ressursikokkuhoiule rohelise kontori kontseptsiooni juurutamist. See aitab tõsta töötajate keskkonnateadlikkust ja peaks aitama loodust veelgi rohkem säästa.  Kuid säästmine ei ole rohelise kontori ainuke eesmärk, selleks on ka mõttemaailma muutus ja inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine.   

Läinud neljapäeval Teater NO99 ruumes toimunud Rohelise programmi avaseminaril oligi esimeseks peateemaks rohelise kontori kontseptsioon ning see, kuidas kaasata oma kolleege keskkonnasuunaliste tegevuste arendamisse ja elluviimisesse.  Rohelise kontori kontseptsiooni tutvustas Ökomeedia keskkonnaspetsialist Anu Kõnnusaar, kaasamisest rääkisid EMSLi koolitusjuht Elina Kivinukk ja juhtide coach Raimo Ülavere. 

Aprilli alguseks peaks valmima kogu programmi tutvustav koduleht, kust säästva arengu ja rohelise turunduse vastu huvi tundvad organisatsioonid leiavad kasulikku informatsiooni. Samuti saab sealt hea ülevaate projekti käekäigu kohta.

Liitunud organisatsioonid ja partnerid

Rohelise programmiga on hetkel liitunud Swedbank, RMK, Hotell RadissonBlu, Tallinna Sadam, Teater NO99, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Restor, Keila vald, Reet Aus moemaja, Uuskasutuskeskus ja EMSL.  

Ökomeedia partnerid rohelise programmi teostamisel on Eestimaa Looduse Fond, Futuren, Eesti Energia, Ecoprint, Tallinna Vesi ja loovagentuur Maailm.  

Rohelise programmi projekti toetab Vabaühenduste Fond, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond. 

Rohkem informatsiooni 

Rasmus Pedanik

MTÜ Ökomeedia

rasmus@bioneer.ee