Täna kohtus keskkonnaminister Marko Pomerants Eestis visiidil oleva Euroopa Regioonide Komitee esimehe Markku Markkulaga. Kohtumisel keskenduti ühele Eesti EL eesistumise keskkonna valdkonna prioriteetidest  – ökoinnovatsioonile. Rõhutati, et Eesti eesistumise ajal on vaja astuda konkreetseid samme ka regionaalse arengu suunas.

Eestis toimub eesistumise perioodi alguses, 13. ja 14. juulil, kõrgetasemeline keskkonnaministrite kohtumine. See on pühendatud ökoinnovatsioonile ja kliimale. Ökoinnovatsiooni arendamisele panevad senisest suuremat rõhku nii meie kui ka teised Euroopa Liidu riigid.

Sama teeb ka Regioonide Komitee, kes on koostanud parimate praktikate ülevaate regionaalsetest innovatsiooni ökosüsteemidest. Ökoinnovatsioon on fookuses ka oktoobri lõpus Tallinnas toimuval rahvusvahelisel konverentsil. Tänane kohtumine keskendus ennekõike sellele, milline võiks olla Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Regioonide Komitee koostöö nii nonde ürituste kontekstis kui ka laiemas plaanis.

Ökoinnovatsiooni edendamise eesmärk on aidata kaasa hästitoimiva ringmajanduse väljakujunemisele. „Paljud ettevõtjad pelgavad uuendustega seonduvaid riske, mistõttu pigem loobutakse innovatsiooniga kaasnevast lisaväärtusest kui katsetatakse midagi uut. Ometi on meil omi edulugusid, mis on jõudnud Eestist kaugemale,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants ning tõi näiteks superkondensaatoreid tootva Eesti tehnoloogiaettevõte Skeleton Technologies, mis juba teist aastat järjest valiti maailma saja mõjukama innovaatilisi ja puhtamaid energialahendusi välja töötava ettevõtte hulka.

Eesistumisel loodetakse ökoinnovatsiooni fookusesse tõstmisega saavutada oluline läbimurre keskkonda säästvas ning samas majanduslikku kasu tootvas ringmajanduses, mis on kooskõlas ka säästva tarbimise ja tootmise põhimõtetega.

Koostöö Euroopa Regioonide Komiteega hõlbustab oluliselt eesmärgi täitmiseni jõudmist, sest tänu komitee loodud kohalikele ja regionaalsetele võrgustikele leiab ökoinnovatsioon suuremat kõlapinda. Ühtlasi on see hea võimalus kaasata mitmeid eksperte nii Eestist kui väljaspoolt.

Regioonide Komitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on valitud kõigist 28 liikmesriigist. Regioonide Komitee kaudu saavad nad paremini jagada oma seisukohti nende ELi õigusaktide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja linnasid.