5. veebruarist lõppeb Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide üleminekuperiood Vene Föderatsioonist pärit naftatoodetele ning nende ostmine ja Euroopa Liitu toomine on esmaspäevast keelatud.

„Alates 6. veebruarist on keelatud osta, importida ja üle anda naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt,“ ütles Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna ühiskonnakaitse valdkonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus. „Keelatud kaupade loetelu hõlmab ka mootorsõidukis tarbimiseks kasutatud kütuseid. Hinnanguliselt on täna ca 80% sõiduautodest esimesel piiriületusel Eestisse lisaks auto standardses kütusepaagis olevale kütusele kaasas ka 10-liitrine kanister kütusega.“

Lähtudes õigusaktidest on Euroopa Liidu elanikul õigus osta Venemaalt kütust juhul, kui see on vajalik reisi lõpule viimiseks ja naasmiseks Euroopa Liidu territooriumile. Tinkuse sõnul tähendab see seda, et reisijal on õigus importida Euroopa Liitu kütust, mis on sõiduki standardses kütusepaagis ja ettenähtud samas sõidukis kasutamiseks. „Keelatud on Euroopa Liitu tuua kütust, mis on Venemaalt kaasa ostetud kütusekanistriga, kuna selline toomine ei ole vaadeldav põhivajaduste rahuldamisena, sh reisi lõpule viimisega,“ sõnas Tinkus ning juhtis tähelepanu, et kanistris kauba importimise keeld kehtib ühetaoliselt Venemaalt sisenemisel kõikidesse Balti riikidesse ja Soome.

Standardses kütusepaagis mootorkütuse importimisel kehtivad endiselt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses ja käibemaksuseaduses toodud piirangud kütuse maksuvabale importimisele (maksuvabad piirnormid), mis tähendab, et esimesel sisenemisel Eestisse on standardses kütusepaagis olev kütus maksuvaba. Kõikidel järgmistel samas kalendrikuus toimunud piiriületustel kütus maksustatakse, välja arvatud, kui reisija esitab Eestist Venemaale sõites tollile teavituse, et sõiduki paagis on kütust, mida soovitakse ka tagasi tuua.

Sanktsiooni rikkumisena on käsitletav kütuse piiriületusejärgne sõidukist välja pumpamine ning tasu eest või tasuta üleandmine. Väljapumpamine on lubatud ainult sõiduki remondi eesmärgil, kui see hiljem sõidukisse tagasi pumbatakse.

NÄIDE 1

Eesti kodanik reisib Venemaale ning tangib sealses tanklas täis auto paagi ning 10-liitrise kanistri. Ta ei ole viimase poole aasta jooksul Venemaad külastanud. Venemaalt naastes on tal lubatud maksuvabalt sisse tuua auto kütusepaagis olev kütus. Kanistris oleva kütuse import on keelatud, sõltumata sellest, kas sellele laieneks maksuvabastus või mitte. Inimesel on võimalus keelatud kaup tagasi viia või loovutada. Loovutatud kaup kuulub hävitamisele.

NÄIDE 2

Eesti kodanik reisib Venemaale ning tangib sealses tanklas täis auto paagi ning 10-liitrise kanistri. Ta on Venemaad regulaarselt iga kuu külastanud (st eelneva kuue kuu jooksul vähemalt kolm korda) ning viimase kuu jooksul on tegemist teise külastusega. Venemaalt naastes on tal lubatud sisse tuua auto paagis olev kütus, mis piiripunktis maksutatakse. Kanistris oleva kütuse import on keelatud. Inimesel on võimalus keelatud kaup tagasi viia või loovutada. Loovutatud kaup kuulub hävitamisele.