5. juulil toimunud lõpphääletusel otsustas Euroopa Parlamendi enamus, et ei soovi vastu võtta resolutsiooni, mis oleks suurendanud EL CO2 emissiooni vähendamise eesmärke 20%-lt 30%-le võrreldes 1990. aastaga.

Eelnõule sai saatuslikuks sellele tehtud parandus, millega muudeti oluliselt resolutsiooni sõnastust, vahendas Keskkonnaõiguse Keskus uudist Euroopa Parlamendist.

Esialgse resolutsiooni ettepaneku kohaselt oleks CO2 emissiooni vähendamise eesmärki tõstetud ühepoolselt.

Napi enamuse saanud resolutsiooni viimane eelnõu aga nägi ette, et uue eesmärgi vastuvõtmine oleks sõltuv rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste tulemustest. Selle muudatuse tõttu otsustasid Euroopa Parlamendi roheliste ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide esindajad eelnõu vastu hääletada.

Uue eelnõu tagasilükkamise tulemusena on kliimapoliitika valdkonnas endiselt kehtivaks Euroopa Parlamendi 2010. a novembris enne Cancúni kliimakohtumist vastuvõetud resolutsioon, milles soovitatakse ühepoolset 30% emissioonide kärbet.