Europarlament andis 17. jaanuaril lõpliku heakskiidu direktiivile, mis parandab Euroopa Liidus tooteinfot ja keelab eksitava rohereklaami. 

Direktiivi eesmärk on kaitsta inimesi ebaausate reklaamivõtete ja eksitavate roheväidete eest ning ärgitada nii tootjaid kui ka tarbijaid keskenduma toodete kvaliteedile ja kestlikkusele. Tooteinfo peab olema täpne ja usaldusväärne Uued reeglid peaksid muutma tooteinfo selgemaks ja usaldusväärsemaks. Muu hulgas keelatakse ELis üldsõnaline rohereklaam stiilis „keskkonnasõbralik“, „looduslik“, „biolagunev“, „kliimaneutraalne“ ja „öko“, kui väite kohta ei ole tõendusmaterjali.

Samuti kehtestatakse reeglid kestlikkusmärgistele. Hetkel on Euroopa Liidus kasutusel liiga palju kvaliteedimärgiseid, mis põhinevad erinevatel kriteeriumidel ja pole omavahel võrreldavad. Seetõttu ei ole neist toodete loodussõbralikkuse hindamisel kuigi palju kasu. Uus direktiiv lubab ELis edaspidi kasutada ainult ametlikel sertifitseerimissüsteemidel põhinevaid või avaliku sektori poolt välja töötatud kestlikkusmärgiseid.

Lisaks keelatakse väited, et toode on keskkonnale kasulik(um) või kahjutu, kuna ettevõtja kasutab heitkoguste kompenseerimise süsteeme. Näiteks ei saa edaspidi lendamist reklaamida planeedile kasuliku või vähemalt kahjutuna ainult seetõttu, et kuskile on istutatud ohtralt metsa.

 

Tooted peavad olema vastupidavamad

 

Direktiivi teine oluline eesmärk on ergutada tootjaid ja tarbijaid pöörama rohkem tähelepanu toodete vastupidavusele. Sel eesmärgil võetakse kasutusele uus märgis, mis tõstab positiivselt esile tooteid, millele tootja on andnud pikema garantii kui seadusega nõutud.

Uued reeglid keelavad eksitavad väited toodete vastupidavuse kohta. Näiteks ei tohi tootjad enam öelda, et pesumasin peab vastu 5000 pesukorda, kui see on saavutatav ainult ideaaltingimustes ning tavakasutuse juures võib eeldada ainult 3500 probleemivaba pesutsüklit. Samuti ei tohi tootjad edaspidi ärgitada inimesi vahetama toodete tarvikuid (näiteks printeritinti) varem, kui tingimata vaja, ega reklaamida tooteid parandatavana, kui need seda ei ole.

Parlamendi raportöör Biljana Borzan (S&D, Horvaatia) ütles: „See seadus mõjutab tuntavalt meie kõigi igapäevaelu. Edaspidi peavad ettevõtjad reklaamima oma tooteid läbipaistvalt, et inimesed teaksid, millised tooted on keskkonnasõbralikumad, vastupidavamad ja parandatavad. Ühtlasi ei tohi inimesi enam üldsõnaliste väidetega eksitada ega lubada, et näiteks plastpudeli tootmine on keskkonnale hea, sest kuskile on istutatud natuke metsa. Uued reeglid kaitsevad pikas plaanis meid kõiki!“

 

Järgmised sammud

 

Parlament võttis direktiivi vastu 593 poolt- ja 21 vastuhäälega, erapooletuid oli 14. Kui ka nõukogu on direktiivile lõpliku heakskiidu andnud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega, et uued reeglid oma õigusesse üle võtta.

 

Taust:

Uut direktiivi ei tohi segamini ajada roheväidete direktiiviga, mida arutatakse praegu parlamendikomisjonides. Täna vastu võetud direktiiv näeb ette üksnes üldised keelud. Roheväidete direktiiv sätestab aga konkreetsed reeglid, kuidas roheväiteid edaspidi tõendada.