Vikipedia annab meile teada, et Gaia ehk Ge on kreeka mütoloogias maajumalanna (kreeka keeles Ge või Ga tähendab "maa"). Gaia oli kreeklaste silmis ammendamatu jõu ja viljakuse läte, eluallikas ja elukandja, kõigi elusolendite sünnitaja ja toitja ning ürgjumalanna, kellest on sündinud kõik maa peal.

Briti teadlane James Lovelock uuris 1970-ndatel Põhja-Ameerika Kosmoseagentuuri (NASA) tellimusel elu võimalikkust Marsil. Selleks pidi ta Marssi võrdlema Maaga ning ta märkas väga lihtsat, kuid olulist erinevust. Marsi atmosfäär koosneb peamiselt süsihappegaasist ning on keemiliselt peaaegu inertne. Maa atmosfäär koosneb aga lämmastiku, hapniku, süsihappegaasi jt gaaside segust, mis poleks keemiliselt võimalik ilma gaaside tasakaalu väga täpselt reguleeriva biosfäärita. Seega hoiab elu ise ülal endale soodsat keskkonda. Teiseks hoiab Maa püsivat temperatuuri nagu inimese keha. Sellised tunnused kuuluvad otseselt elu juurde ning üha enam tundub otstarbekana uurida Maad kui tervikut, millel on elusorganismi tunnused.

Kui kellelegi tundub mõte Maast, kui elusorganismist vastuvõtmatu, siis võib võtta ka nii, et Gaia on meie kosmoselaev mille korrasolust sõltub ei rohkem ega vähem, kui meie eksistents, sest alternatiivseid kosmoselaevu meil varuks pole. Nii või teisiti ei ole meil muid valikuid, kui elada meie koduplaneediga võimalikult harmooniliselt. Vähegi mõtlevatele inimestele on ammu selge, et me ei saa samasuguse tarbijamentaliteediga jätkata, sest piiramatu majanduskasv piiratud ressurssidega planeedi tingimustes pole lihtsalt võimalik.

Sellest tulenevalt vajame me uut ja terviklikku käsitlust sellest, kuidas oma elu siin seada nii, et me kahjustaks võimalikult vähe oma planeeti – Maaema, kellest me oleme täielikus sõltuvuses.

Rahvusvaheline Ökokülade Võrgustik (The Global Ecovillage Network – GEN) on seisukohal, et kõige edukam viis uue mõtteviisi edendamiseks on haridus. Mitte haridus selle tavamõistes, vaid uus üleilmne, spetsiaalselt kahekümne esimese sajandi väljakutsetega ning võimalustega kohtumiseks kujundatud haridus. Haridus, mis annaks arusaamise Maast, Gaiast, kui tervikust, mille üheks osaks me kõik oleme ning õpetaks praktilisi oskusi harmooniliseks koostoimimiseks koos kõige olevaga.

Gaia haridusprogrammile pandi alus 2005. aasta oktoobris Šotimaal, Findhornis, mis on üks vanimaid ökokogukondi maailmas. See algatusrühm tundis vajadust hea seista jätkusuutliku arengu eest ning soovis jagada edukalt toimivate ökokogukondade kogemusi laiemale huviliste ringile.

See on Ökokülade Kavandamise Koolitus (Ecovillage Design Education – EDE) – haridus, mis rajab teed jätkusuutlikule tulevikule. EDE on loodud andma haridust üleminekuks kõikehõlmavasse jätkusuutlikku kultuuri – oma haardelt lai ja globaalne, samas kohalikul tasandil rakendatav. Selle hariduse peamiseks eripäraks, mis toob ta esile teiste nüüdisaegsete „jätkusuutlikkuse õpetuste“ hulgast, on asjaolu, et tema keskmeks on maailma kvintessents, jätkusuutliku kogukonna prototüüp – ökoküla.  Kokkuvõtliku baasmaterjalina keskendub see algprintsiipidele ning neile aspektidele, mida on juba eeldusena vaja teada jätkusuutliku kogukonna kavandamisel ja rajamisel.

Haridus, mille korral kogu planeedi seisundi põhjalikule hindamisele järgnevad piirkondlikud, kogukondlikud ja kohalikud lahendused (vaata lähemalt: gaia.org/gaia/education).

Gaia haridusprogramm on jagatud neljaks suureks valdkonnaks ning need on: maailmavaateline, majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne aspekt, mis kõik jagunevad omakorda väiksemateks mooduliteks, kuid kokku moodustavad tervikliku õpetuse, mis toetab jätkusuutlikku eluviisi meie planeedil.

Kuigi see haridusmudel on eelkõige mõeldud ökokogukondade edukaks rajamiseks, annab ta võimaluse vaadata elule meie planeedil teise nurga alt ning innustab mõtlema praeguse maailmakorralduse mõistlikkuse ja jätkusuutlikkuse üle ka siis, kui ökokogukonna rajamine otseselt eesmärgiks pole.