2012. sügisel alustas Marek Vahula isikliku projektiga „Herilaseviu Matkad ja Reisid.” Kampaania algas reisiga Barcelonasse, et vaadata, kuidas herilaseviu elab Hispaania tingimustes. Eelmisel aastal võttis Marek ette nelja mat retke nelja Eestimaa erinevasse paika. Matkade eesmärgiks oli selgitada, kui suur on konnade osatähtsus viu toidumenüüs.

Sel aastal jätkab Marek oma matku Munamäe ümbruses Haanjamaal. Kui eelmisel aastal viisid neli matka nelja erinevasse piirkonda, siis sel aastal on plaanis jätkata vaatlustega ühes piirkonnas, kuid erinevatel aegadel - mais, juunis, juulis ja augustis.

Vaatluste eesmärgiks on näha, kuidas käib linnuliigi käsi Lõuna-Eesti maastikel. Kas hiireviu on lõunapool arvukam kui mujal Eestis ja missugune on nende toidumenüü erinevatel maastikel. Nelja matka tulemustest annab Marek Vahula teada augustikuus.

Alguse sai ka arvult kolmas lindudega seotud kampaania. „Herilaseviu kampaania” eesmärgiks on kaardistada Eestis asuvaid herilaseviu pesitsuskohtasid. Selles osalemiseks saada teateid avastatud herilaseviu pesadest Marek Vahulale e-posti aadressil: marek53@hot.ee


Loe loodusemees Marek Vahula lugusid Bioneerist!

Saa Marekiga tuttavaks!