Põhja Päästekeskuse ja Keskkonnainspektsiooni eelmise nädalavahetuse reid Harjumaal näitas, et iga-aastastest hoiatavatest näidetest hoolimata alahindavad inimesed lõkkest tulenevat ohtu. Tuvastati mitu juhtumit, kus lõke oli tehtud metsale või elamutele liiga lähedale.

Rummu alevikus oli üks meesterahvas teinud üle 2-meetrise läbimõõduga lõkke, mis asus lähimast hoonest 7,5 m kaugusel (leegid tõusid ligi 3 meetri kõrgusele). Nii suurt lõket on väga keeruline kontrolli all hoida ja ka selle lõkke puhul süttis lõkke ümber kuluhein. Lõkke tegija pidi hakkama neid veeämbriga kustutama. Suurema tuule korral lendavad lõkkest tekkinud sädemed väga kaugele, vahel isegi paarisaja meetri kaugusele. Tuleohutusnõuete rikkumisega seoses viis päästekeskus läbi väärteomenetluse. 

Laulasmaa alevikus tuvastati kahel kinnistul lõkked, mis olid metsale liiga lähedal. Mõlemal juhul piirduti noomitusega, kuid anti korraldus lõkked kustutada ning selgitati tuleohutusnõudeid.

Kui tuli kandub lõkkest edasi metsa, kaasneb hoolimatu tuletegemisega ka tõsine keskkonnakahju.

Keila-Joa alevis tuvastati ühel kinnistul lõke, mille juures puudusid tulekustutusvahendid. Ka seal tehti lõkke tegijale noomitus ja anti korraldus lõkkeaseme juurde tuua piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid.

Tuleohutusreidil kontrolliti ka Tallinna linnas ja linna ümbruses asuvaid maastikukaitsealasid, sealhulgas Nõmme-Mustamäe, Pirita, Vääna, Türisalu, Laulasmaa, Kloogaranna, Kõrvemaa kaitsealad.

Kaitsealadel rikkumisi ei tuvastatud. RMK hallatavatel telkimisaladel oli arvukalt puhkajaid, kes käitusid korrektselt - tuld tehti selleks ettenähtud ja ettevalmistatud kohtades.

Volbritulede tegemise eel tuletame meelde, et lõkke tegemine võib lõppeda toreda sündmuse asemel väga kurvalt, kui ei täideta ohutusnõudeid. Lõkke juures peab olema pidev järelevalve ja piisavalt kustutusvahendeid vajadusel lõkke täielikuks kustutamiseks. Samuti tuleb arvestada ilmastikuolusid (tuule suud ja kiirus) ja seda, et läheduses ei oleks hooneid, põlevmaterjale ja taimestikku, mis võiks lõkketulest süttida (minimaalselt 15 meetrit). Looduses võib praegu lõket teha ja grillida vaid selleks ettenähtud kohtades. Jäätmete põletamine lõkkes on keelatud.

Lõkke tegemise ja grillimise ohutuse eest vastutab selle tegija.