Kui katuseräästast kukkuv jääpurikas hoonest mööduvat inimest vigastab, ähvardab hoone valdajat mitmeaastane vanglakaristus, hoiatatakse Tallinna veebilehel Tallinn.ee.

Sel talvel ei ole kukkuvad purikad õnneks veel ühtegi traumat põhjustanud. Viimane registreeriti niisugune trauma Tallinnas 2007. aastal.

Räästast kukkunud ja inimesele tõsiseid vigastusi või inimese surma põhjustanud jääpurikas võib maja valdaja kuni viieks aastaks trellide taha viia. Selline juhtum võib kvalifitseeruda kas „raske tervisekahjustuse tekitamiseks ettevaatamatusest" või «surma põhjustamine ettevaatamatusest» - karistusseadustik näeb sellise kuriteo eest ette vastavalt kas kuni kolme või kuni viie aasta pikkuse vanglakaristuse.

Järviku sõnul on enamik majaomanikke endale probleemi juba teadvustanud ning purikatõrjet alustanud. „Aga kahjuks on ka neid, kes probleem tõsidust ei tunneta," nentis Järvik. „Nende suhtes oleme algatanud väärteomenetluse, mis lõpeb kindlasti trahviga."