Tallinna iga-aastane rattaloendus toimus teisipäeval 23 ja kolmapäeval 24 mail 2023. Rattaid loendati kesklinnas 11 loenduspunktis.

Rattaloenduse 2023 tulemused saab kokku võtta järgmiselt:

Ratturite arv on üldkokkuvõttes kahe aastaga pisut enam kui kahekordistunud. Rattakasutuse kasvule aitas ilmselt pisut kaasa kesklinna tänavate ulatuslikud remondid ja autoliikluse kitsendamine. Samas ei ole rattakasutus suurenenud proportsionaalselt enam teetöödega hõlmatud piirkondades vaid kasv on olnud üleüldine. Mõnevõrra mõjutas tulemust ka ideaalne rattailm loenduse ajal. Varasemate aastate loendused on näidanud kuni 50% kõikumist sõltuvalt ilmast. Kuid kaks aastat tagasi oli samuti ideaalne rattailm.

Mõnedel ristmikel oli rataste ja autode suhe tõusnud koguni 10 %-ni ehk üks rattur iga kümne auto kohta (nt Tehnika ja Väike-Ameerika tn ristmik 181 ratturit / 1674). Vana-Kalamaja tn, Kopli tn ja Reisijate tänava ristmikul oli see suhe lausa 411/ 1015 ehk 40%. Siin tuleb tähele panna, et see ei kajasta kõikki liikumisviise arvestavat modaaljaotust. Strateegiliseks eesmärgiks 2035 seatud modaaljaotus, kus 10% ratas + 30% auto + 45% ühistransport ja15% jalakäijad tähendaks seda, et peaks olema 1 rattur iga 3 auto kohta (1/3).

Kõige suurem rattakasutuse kasv oli Toompuiestee ja Kaarli puiestee ristmikul 247% võrreldes kahe aasta tagusega. Selle peamiseks põhjuseks tuleb pidada Toompuiesteele rajatud pollaritega eraldatud laiasid rattaradasid.
Suurt kasvu u. 150% näitasid ka Rannamäe tee rattatee ja Suurtüki tn ristmik (sama põhjus mis Toompuiesteel), Siug Majaka tänava ristmikul ja Väike-Ameerika ja Tehnika tn ristmik.

Kõige rohkem rattureid liikus Vana-Kalamaja tn, Reisijate tn ja Kopli tn ristmikul õhtusel tipptunnil kokku 411tk, mis on ühtlasi loenduste rekord tulemus. Reisijate tänavale rajatud laiem rattatee on igatahes vajalik.
Mitte üheski loenduspunktis ei olnud kahe aasta tagusega võrreldes vähem rattureid. Kõige väiksem muutus oli Gonsiori tänaval Maneeži tänava ristmikul 2% ning vaid seal oli eelmise aastaga võrreldes väikene langus. See asjaolu tulenes selgelt Gonsiori tänaval toimunud ehitustöödest.

Tõukerataste osakaal püsib keskmiselt 1/3 juures kõigist ratastest, südalinna mõnel ristmikul ulatub aga 40%ni (nt Liivalaia ja Pärnu mnt ristmik). Kastirattaid oli sel aastal veel vaid üksikuid.
[1]2019 autoliikluse andmed

Loenduse korraldas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti rattateede kavandamise juht koos Tallinna ruumiloome osakonnaga.

Metoodika põhines ristmikult lahkuvate ratturite loendamisel. Ratturitena loendati ka kõik teised kergliikuriga liiklejad – kastirattad, kaubarattad ja elektritõuksid.