Nädalavahetusel Põlva- ja Võrumaal läbi viidud kampaania käigus vaktsineeriti 317 koera ja 185 kassi.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaupi sõnul võib öelda, et kampaania oli edukas. „Kohalikud elanikud, kes tulid oma lemmikloomi vaktsineerima, olid teadlikud marutaudi ohtlikkusest ning mõistsid, et koer või kass peab olema vaktsineeritud,“ selgitas Kaup.

„Kindlasti jätkab amet inimeste teadlikkuse tõstmist, et kõik Eestis olevad koerad ja kassid saaksid vaktsineeritud nõnda ohtliku haiguse vastu,“ kirjeldas Kaup edasisi plaane. „Marutaud on surmav, kuid seda saab ennetada vaktsineerides lemmikloomi marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant,“ lisas Kaup.

Koostöös loomakliinikutute ning veterinaararstidega vaktsineeriti nädalavahetusel kasse ja koeri Põlva- ning Võrumaal. Selleks liikusid meeskondadena eri piirkondades ringi tegevusluba omavad loomaarstid ning erinevatel päevadel pakkusid tasuta vaktsineerimist ka kampaaniaga liitunud loomakliinikud.

Marutaud on surmavaim nakkushaigus maailmas. Sellesse sureb igal aastal vähemalt 70 000 inimest ning lugematul arvul kodu- ja metsloomi. Enamus marutaudi surevatest inimestest on lapsed. Rohkem kui 95% inimese haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga.