Iga-aastaseks traditsiooniks kujunev Loodusvaatluste andmebaasi vaatlusvõistlus keskendub tänavu kahepaiksetele ja roomajatele.

Mõlema liigirühma kõik liigid on Eestis looduskaitse all. Sellest lähtuvalt palume vaatlejail vaadeldavaid isendeid mitte üleliigselt häirida ega neile kahju tekitada.


Võistlus kestab 1. aprillist kuni 30. septembrini 2012 ning toimub neljas kategoorias:

1)      Erinevate kahepaikseliikide vaatluste arv erinevates omavalitusüksustes (vaatleja skoor kujuneb vaadeldud erinevate liikide arvu ja omavalitsusüksuste arvu korrutisena).

2)      Erinevate roomajaliikide vaatluste arv erinevates omavalitsusüksustes (vaatleja skoor kujuneb vaadeldud erinevate liikide arvu ja omavalitsusüksuste arvu korrutisena).

3)      Kahepaiksete sigimiskohtade ja teeületamiskohtade arv

4)      Roomajate koondumiskohtade arv. Roomajate koondumiskohtade all mõistame nende talvitus- ja sigimiskohti.


Kõigi nelja kategooria kolm edukamat vaatlejat saavad oktoobrikuus võistluse korraldajalt Keskkonnateabe Keskuselt järgmised auhinnad:

1. koht - Loodusajakirjade neljane pakett aastaks 2013

2. koht - Loodusfoto aastaraamat 2011 & raamat "New Holland Guide to the Reptiles and Amphibians of Europe"

3. koht - Raamat "Eesti looduse kaitse aastal 2011"

Võistlusest täpsemalt koos liikide nimekirja ja liikide tuvastamist abistavate materjalidega leiab Loodusvaatluste andmebaasi kodulehelt - http://loodusvaatlused.eelis.ee