Alates 1. juunist muutus biojäätmete liigiti kogumine kõikidel Tallinna kinnistutel, sõltumata sihtotstarbest või korterite arvust, kohustuslikuks. Biojäätmete liigiti kogumisega on 1. juuni seisuga liitunud ligi 2/3 linnaelanikest.

  • Jäätmed
  • 8. juuni 2023
  • Foto: Kolme liiki jäätmeid koguda võimaldav jäätmejaam Tallinna Raekoja platsil / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on linlased biojäätmete liigiti kogumisega liitunud aktiivselt. “Hea meel on näha, et kompostijaid on oodatust isegi enam ehk üle kolmandiku neist, kel on võimalus kompostimise erandit taotleda, on seda teinud. Ilmselt tuleb neid veelgi juurde. Linnale ja jäätmevedajatele on viimase nädalaga väga palju päringuid tulnud, nii et biojäätmete liigiti kogujate hulk suureneb iga päevaga,” sõnas Vimm.

Linnaosadest on tänase seisuga kõige eeskujulikum Kristiine linnaosa, kus on biojäätmete liigiti kogumine tekkekohal tagatud 95 protsenti kinnistutest. Üksikelamu, paarismaja, üksikelamuna registreeritud ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud ei pea võtma endale biojäätmete mahutit, kui nad kompostivad oma tekkivad toidujäätmed kohapeal kinnises kompostris ja teevad vastava taotluse.

Seni oli biojäätmete eraldi kogumine mahutisse kohustuslik vähemalt kümne korteriga elumajades ja muu sihtotstarbega kinnistutel, juhul kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, sh restoran või muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõte, lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. Alates 1. juunist laienes see nõue Tallinnas kõigile mistahes kasutusotstarbega kinnistutele sh majapidamistele, haridus- ja toitlustusasutustele, ettevõtetele, organisatsioonidele või muudele asutustele, mis on korraldatud jäätmeveoga liidetud ehk kel on kehtiv segaolmejäätmete äraveo leping. Kui mõnes büroohoones on palju väikeseid ettevõtteid, tasub jäätmemahuteid kasutada ühiselt. Ühismahutite kasutamise osas tuleb korteriühistu või jäätmemahuteid haldava ettevõttega eelnevalt kokku leppida ning sõlmida ühismahutite kasutamise leping. 

“Kõik, kellel on sõlmitud segaolmejäätmete veoleping, peavad üle andma ka biojäätmeid. Vabastatud on ainult need, kes on saanud linnaosalt nõusoleku kompostimiseks. Selleks, et kõik kinnistud ja elanikud oleksid 1. juunist kehtima hakanud biojäätmete liigiti kogumise nõudest teadlikud, teeme jätkuvalt aktiivselt teavitustööd ning vastame tekkinud küsimustele,” lisas Vimm. 

Seoses biojäätmete liigiti kogumise nõude rakendumisega on sellealased elanike pöördumised Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonda, linnaosadesse ja jäätmevedajatele märgatavalt tõusnud ning seetõttu võib linnaelanikele vastamine veidi rohkem aega võtta, kuid kõik küsimused ja päringud saavad esimesel võimalusel kindlasti vastuse. Täname kõiki mõistva suhtumise eest.
 
Tallinnas kogutud biojäätmetest tehakse komposti ja biogaasi.
 
Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel korraldada hiljemalt 1. jaanuariks 2024. Lisainfo biojäätmete liigiti kogumise, kompostimise ja ühismahuti kasutamise kohta veebilehel.