Euroopa keskkonnaagentuuri analüüs Euroopa Liidus õhku paisatavate heitkoguste kohta annab hinnangu, et Eestis õhusaastega probleeme pole.

Analüüs puudutas nelja peamist saasteainet: vääveldioksiidi, lämmastikoksiide, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja ammoniaaki. Eestis on kõigi nelja sisaldus õhus normide piires. Tervelt 12 Euroopa riiki aga ületab ühe või mitme saasteaine kogusega lubatud ülempiiri.

Võrreldes lubatud piirmääraga on Eestis tegelikult õhku paisatud heitkogused selgelt väiksemad: vääveldioksiid 83%, lenduvad orgaanilised ühendid 78%, lämmastioksiidid  61% ja ammoniaak vaid 35% lubatust.

Peamisteks õhusaaste allikateks Eestis on energeetika- ning transpordisektor, ammoniaak tekib eelkõige loomakasvatusest. "Puhas õhk on Eestis sama iseenesestmõistetav kui hommikune hammastepesu korralikus peres, mis ei tähenda aga et sellesse võib hoolimatult suhtuma hakata. Vähem saastavam elektritootmine, kaasaegsem ja mugavam ühistransport tähendab tänu klaarile õhule tulevikus ärahoitud tervisehädasid," ütles keskkonnaminister Keit Pentus.

Euroopa keskkonnaagentuuri esialgne kokkuvõte 2010. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide poolt õhku paisatavatest saasteainetest näitas, et normide täitmisega pole hakkama saanud 12 riiki. Kõige enam ületati norme lämmastikoksiidide osas.

Hispaania oli ainus liikmesriik, kes ületas normipiire neljast saasteainest kolme puhul. Mustas edetabelis järgneb Keskkonnaagentuuri andmetel Saksamaa, kes ületas kahe saasteaine ülempiire. Soome ületas õhku paisatava ammoniaagi ülempiiri.

Lämmastikoksiidide piirkoguse ületasid kokku üksteist riiki: Austria, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Holland, Hispaania ja Rootsi. Peamiseks probleemiks on siin riikide jaoks maanteetransport, mis annab ligikaudu 40% kogu Euroopa Liidu lämmastikoksiidide heitkogusest.

Hinnangut ELi liikmesriikide õhku paisatavate saasteainete heitkogustele näeb Euroopa keskkonnaagentuuri kodulehel.