Erakond Eestimaa Rohelised algatas petitsiooni, mis on kogunud juba pea tuhat häält. Selle eesmärgiks on edastada Riigikogule ja Valitsusele soov, et töötataks välja seadused, mis lubavad inimestel ise otsustada oma elu lõpu üle nii, et see ei oleks piinarikas.

Erakond Eestimaa Roheliseld ütlevad oma avalduses järgmist:

"Me leiame, et kõigil on õigus valutule ja väärikale elu lõpule.

Passiivne eutanaasia on eutanaasiavorm, kus  loobutakse piinarikka elu kunstlikust pikendamisest, pakkudes vajaduse korral valuravi.

Aktiivne eutanaasia on valutu, inimene justkui uinub. Aktiivne eutanaasia tähendab elu lõpetavate ja valutustavate ainete andmist või võimaldamist meedikute poolt - samuti patsiendi selgel, dokumenteeritud ja reeglitele vastaval soovil. 

Passiivsele eutanaasiale sarnane aktiivse ravi lõpetamise otsus on arstide konsiiliumi nõusolekul Eestis lubatud. Me soovime, et arstid saaksid lähtuda varasemalt kirjalikult vormistatud elutestamendist või tulevikujuhistest, mis Lääne-Euroopa riikides on väga levinud. Inimese elu üle peaks otsustama inimene ise, arstide koormamine on liigne kohustus arstidele. Elutestamendis või tulevikujuhistes saab inimene täpsustada näiteks elustamiskeelu tingimusi ja muid üksikasju ning need oleks digi-haigusloo osaks.

Mistahes väärika elulõpu seadustamine ei vabasta meid kohustusest oma tervishoiusüsteemi oluliselt paremini rahastada ja arendada, eakatekodude ehitamisest ja haigete eakate hooldamise kohustusest. 

Eutanaasia eri vormide lubamine on iseloomulik eelkõige väga tugeva tervishoiusüsteemiga riikidele. Kindlasti pole meil õigus selle küsimuse arutelu taaskord määramatusse tulevikku lükata - meie seas on igal hetkel inimesi, kes sooviksid oma kannatustele väärikat lõppu, kui lootust väärikale elule enam üldse pole.

Süsteem peab olema mitmekordse väga range eelkontrolliga ning põhinema inimese selgelt väljendatud ja läbimõeldud soovil ja meedikute loal, nagu see Euroopa riikides on. Eestimaa elanik peaks saama väärikalt surra oma kodumaal, mitte reisima surmaturistina."

Petitsiooni allkirjastamise tähtaeg on 14.05.2020. Tuhande hääle täitumisel (hetkel on sellest puudu vaid 20 häält), peab asja arutama Riigikogu.