Keskkonnaamet on nõudnud Paljassaare sadama kõrval paiknevalt naftaterminalilt ja õlijäätmete käitlejalt täiendavate meetmete rakendamist, mis aitaksid tegevusest tekkivat lõhna vähendada. Alanud aasta kontrollkäigul fikseerisid Keskkonnaameti inspektorid, et ettevõte Green Marine ei ole täitnud ameti lisanõudmisi lõhnahäiringu vähendamiseks, mis andis aluse väärteomenetluse alustamiseks.

„Kuigi uuringud kinnitavad, et lõhn pole ohtlik, tuleb meie hinnangul probleemiga tegeleda. Oleme kaebuste esindamisel ka ettevõtete tegevusi kontrollinud ja tegevused on olnud loaga kooskõlas. Kuid kuna vaatamata sellele, esineb ikkagi lõhnahäiring, siis oleme ettevõtetelt nõudnud lisategevusi olukorra parandamiseks,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

2022. aastal heakskiidetud saasteainete heidete vähendamise tegevuskava kohaselt kavatses ettevõte Green Marine kasutada heitgaaside pesusüsteemi ning möödunud aasta lõpuks pidi ettevõte paigaldama gaaside pesuseadme, mis võiks tuua olukorrale leevendust. „Eelmisel nädalal käisid Keskkonnaameti inspektorid kohapeal ja fikseerisid olukorra, et heitgaaside pesuseadet ei ole veel paigaldatud. Lisaks selgus kontrollil, et õliseguste jäätmete käitlemise mobiilne tehnoloogiline kompleks ei tööta. Kuna pesusüsteemi paigalduse nõue on tähtaegselt täitmata, siis alustati asjaolude selgitamiseks väärteomenetlus,“ selgitas Vakra.

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on kohalik elanikkond koondunud ja seisab selle eest, et proleemiga tegeletaks. „Meil on hea koostöö nii linlaste kui Keskkonnaametiga, kellega üheskoos on võetud sihiks tagada Põhja-Tallinna elanikele puhas elukeskkond,“ lisas linnaosavanem.

Põhja-Tallinna õhukvaliteet on Keskkonnaameti kõrgendatud tähelepanu all. Vajadusel saab amet saasteainete ja lõhnahäiringu vähendamiseks seada ettevõttele lisanõudmisi, vaadata üle keskkonnaloa tingimused või alustada väärteomenetlust.

Möödunud aastal on riigiinfo telefonile teatatud Tallinnas levivast ebameeldivast lõhnast 720 korral, kusjuures 590 neist teadetest pärines Põhja-Tallinnast. Juhul, kui esineb häiriv lõhn, tuleb sellest kohe teavitada Keskkonnaametit riigiinfo telefoni 1247 kaudu või e- posti aadressile 1247@1247.ee.