25. juunil teatas tähelepanelik inimene Keskkonnaametile, et vaatamata pesitsusrahule toimuvad Haanja looduspargis raietööd. Keskkonnaameti inspektorid peatasid seal raietegevuse samal päeval.

Keskkonnaameti Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp ütles, et 15. aprillist alates, mil algas lindude kaitseks mõeldud pesitsusrahu, oli see Keskkonnaameti poolt esimene raie peatamine kaitstaval loodusobjektil. „Raie peatati Haanja looduspargis, kus lisaks kaitstavale loodusobjektile on ka maatriksi järgi punane puistu. See tähendab, et lindude asustustihedus on seal kõrge, suurem kui 6 paari hektaril, pesitsemise tõenäosus on kõige suurem ning mõju linnustikule suur,“ rääkis Lepp.

Ardi Lepp täpsustas, et Keskkonnaamet alustas Haanja looduspargis haldusmenetlust, eesmärgiga peatada puude ja põõsaste langetamine pesitsevate lindude kaitseks.

„Kohapeal tehti kindlaks, et raietegevusega oli kolmest planeeritud eraldisest jõutud raiuda peaaegu üks. Sündmuskohal anti meie inspektorite poolt nii harvesterijuhile kui ka tööde tegemise eest vastutavale inimesele suuline korraldus raietegevus koheselt peatada, mida ka viivitamatult tehti,“ selgitas Lepp. 

Keskkonnaamet tänab raiet märganud ja sellest teada andnud tähelepanelikku kodanikku kiire tegutsemise eest ning kutsub üles inimesi võimalikest keskkonnarikkumistest teavitama lühinumbril 1247.

Pesitsusrahu kontrollid algasid 15. aprillil ja kestavad 30. juunini. Tänase, 26. juuni seisuga on keskkonnakaitseinspektorid peatanud 32 raiet. Kaebuste kontrollide ja reidide käigus on kontrollitud kokku 2030 katastriüksust.