Päästame Eesti Metsad kutsub lindude kevadsuvisel pesitsusperioodil pidama pesitsusrahu kõikides metsades, et mitte häirida linde haudumise ja poegade üleskasvatamise ajal. Eesti elurikkuse hoidmiseks on vaja otsustavalt lõpetada lindude tahtlik tapmine.

Kaitsealadel tuleb hoiduda raietöödest 15. märtsist kuni 31. augustini, majandusmetsas 15. aprillist kuni vähemalt 15. juulini. Need ajavahemikud on juba kompromiss looduskaitse ja metsade majandamise vahel, sest katavad ainult osa lindude pesitsusperioodist.

“Tänasest peaks algama pesitsusrahu looduskaitsealustes metsades, aga kahjuks pole meil endiselt rahvaalgatusega nõutud looduskaitseseaduse muudatust, mis kehtestaks vajalikud kuupäevalised piirangud ning õigusliku selguse kõikidele osapooltele”, ütleb Päästame Eesti Metsad koordinaator Liina Steinberg. “Keskkonnaameti poolt välja pakutud vaatluspõhine kontrolliskeem, millega keskendutakse metsadele, kus linde on eeldatavalt kõige rohkem, on lindude kaitseks ebapiisav, sest linnud pesitsevad kõikides metsades ja kiire kohapealse vaatluse tulemusel on võimatu tuvastada mitmel hektaril metsamaal kõiki linnupesi, mis võivad asuda nii samba sees või kännu all maapinnal kui ka kõrgel puuõõnsuses või puuladvas.”

Ökoloog Asko Lõhmus on võtnud selle teema tabavalt kokku: “Arusaam, et metsas pesitsevad linnud ainult juhul, kui inimene on pesa üles leidnud, on aasta veidramaid seisukohti.”

Eesti metsad on oma peamiseks pesitsuspaigaks valinud ligikaudu 80–100 linnuliiki. Kahjuks on nende arvukus olnud viimastel aastakümnetel kiires languses ning me oleme selle näitajaga isegi Euroopa Liidus esirinnas. Päästame Eesti Metsad on viimased kolm aastat ehk oma tegevuse algusest peale tutvustanud meie metsades elavaid linde ja nende pesaelu, et inimesed mõistaksid paremini pesitsusaegse raie mõju metsalinnustikule, ning see tegevus jätkub ka sel aastal.

Metsalindudega saab tutvuda Päästame Eesti Metsad sotsiaalmeedia kanalites ning ka koos Eesti Ornitoloogiaühinguga loodud kodulehel pesitsusrahu.org.