Keskkonnaminister Tõnis Mölder osales eile koos USA kliima eriesindaja John Kerry ja USA transpordiministri Pete Buttigieg’iga Glasgow’s toimunud kõrgetasemelisel õhtusöögil, kus arutati kliimamuutuste pidurdamise ja leevendamise võimalusi.
 

Õhtusöök hõlmas kõrgetasemelist arutelu, mis keskendus John Kerry algatuse ehk First Movers koalitsioonile ning lennundussektori dekarboniseerimisega seotud väljakutsetele ja võimalustele.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder kinnitas oma sõnavõtus, et Eesti on pühendunud Pariisi kliimaleppega võetud eesmärkide täitmisele.

Mölder rõhutas, et riigid üle maailma peavad tõhustama oma kliimategevusi ja rakendama kiireid meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kõigis majandussektorites. „See väljakutse on samas ka võimalus – liigume nii uutele tehnoloogiatele, mis viivad meid maailma, kus me ei sõltu enam fossiilkütustest,“ rääkis Mölder. „Me mõistame, et see võtab aega ja peame tagama, et keegi ei jääks maha.“

Keskkonnaminister märkis, et Eesti lennundussektori väiksus võimaldab meil olla paindlikum ja avatum uute, saastevabade tehnoloogiate kasutuselevõtmisel. „Tallinna Lennujaam on ühinenud Rahvusvahelise Lennujaamade Nõukoguga ja lubanud saada 2030. aastaks süsinikuvabaks,“ märkis Mölder.

Kliimaneutraalsuse saavutamiseks kogu lennundussektoris on aga Mölderi sõnutsi oluline välja töötada uusi kütuseid, mis põhinevad taastuvatel energiaallikatel. „Usume, et säästvad lennukikütused peavad muutuma kättesaadavamaks. Selleks on oluline, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni osalised lepiksid kokku ülemaailmsetes standardites ja kriteeriumides, mis tagaksid kütuste ohutuse ja madala süsinikujalajälje,“ lisas Mölder.

John Kerry avaldas heameelt, et USA on tagasi Pariisi kliimaleppe juures ja panustab üha enam kliimasoojenemise pidurdamisele. Kerry sõnul ei suuda me kõikide riikide ja sektorite panuseta kokkulepitud eesmärke täita, et hoida kliima soojenemine alla kahe kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Ta rõhutas, et eesmärk ja ambitsioon on jätkuvalt 1,5 kraadi juures.

Tema hinnangul on positiivne, et COP-i läbirääkimistel on jõutud paljudes küsimustes oluliselt detailsemaks minna kui eeldati, ja üks peamine võit on seotud just suurte korporatsioonide ja ettevõtetega, kes lubasid panustada kliimamuutuste leevendamisse ja pidurdamisse, tehes targemaid investeeringuid ja panustades veel rohkem uutessse tehnoloogiatesse.

Kerry juhtis oma kõnes tähelepanu ka sellele, et lennundussektoril on võimalik uute tehnoloogiate kaudu panustada CO2 heite vähendamisse.

Õhtusöögi algataja oli CASC (Climate Action Solution Centre), mis on COP26-ga paralleelselt toimuv peamine foorum, kus ülemaailmsed sidusrühmad saavad teha koostööd, et töötada välja lahendusi kõige keerulisematele väljakutsetele maailmamajanduse CO2 vähendamisel.

Lisaks Kerryle ja Buttigieg’ile osalesid õhtusöögil teiste seas ka USA presidendi eriassistent ja riikliku julgeolekunõukogu kliima- ja energiavaldkonna vanemdirektor Melanie Nakagawa, Illinois’ osariigi kuberner J.B. Pritzker, Islandi keskkonna ja loodusvarade minister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ja Rootsi taristuminister Tomas Eneroth ning suurettevõtete nagu DHL, Carbon Engineering, Visa, United Airlines, Siemens jt tegevjuhid või vastava valdkonna esindajad.