Taas on avatud üle-euroopaline taotlusvoor keskkonnaprojektide kaasrahastamiseks LIFE+ programmist, mille eesmärk on tõhustada nii otseseid looduskaitselisi tegevusi kui ka keskkonnapoliitikate väljatöötamist ja rakendamist.

“LIFE+ programmist kaasrahastatakse näiteks selliseid projekte, mis hõlmavad kliimamuutusi, vett, õhku, mulda, linnakeskkonda, müra, kemikaale, keskkonda ja tervist, loodusvarasid ja jäätmeid, metsi jne,” ütles Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist Annika Varik.

Oodatud on innovaatilised projektid, mis sisaldavad uuenduslikke katse- ja demonstratsioonitegevusi ning keskkonnaalast teavitust. Taotlusi võivad esitada mittetulundusühingud, omavalitsused, riigiasutused, äriühingud.

Programmi tutvustamiseks korraldab Euroopa Komisjon Keskkonnaministeeriumis 16. märtsil infopäeva. Projektitaotlused tuleb Keskkonnaministeeriumile esitada hiljemalt selle aasta 18. juuliks.

Siiani on LIFE+ programmist Eestis kaasrahastatud 6 projekti summas 4,1 miljonit eurot (üle 64 miljoni krooni). Nende projektidega on algatatud ohtlike ainete vähendamist Läänemerel; Alam-Pedja vanajõgede ja nende elustiku ennistamist, suure rabakiili ja mudakonna kaitset; metsatulekahjude ennetamist; keskkonnaseire tõhustamist jne.

“Euroopa Komisjon on Eestit tunnustanud kui edukat LIFE+ projektide rakendajat,” ütles Varik. “Näiteks jõudis Eesti oma projektidega 2009. aastal lõppenud paremate üle-euroopaliste projektide hulka. Meid tunnustati harivesiliku kaitse korraldamise eest Läänemere-äärsetes riikides ning must-toonekure ja konnakotkaste kaitse korraldamise eest Eestis.”

Allikas: Keskkonnaministeerium