Eesti-Šveitsi pruulikoda Vaat rajab uue tootmise Telliskivi kvartalisse ja tahab suurendada tootmismahtu 6-12 korda ning saada Eesti kõige keskkonnasõbralikumaks pruulikojaks. Koostöös Fundwisega on kogutud ühisrahastusest üle 166 000 euro, mis kulub tehase sisseseade soetamiseks ja tap roomi sisustamiseks.

Markus Hausammann, pruulikoja Vaat ärijuht ütleb, et väikepruulija toodangumaht kasvab 500 hektoliitrilt 3000 hektoliitrini 2024. aastal, vajadusel suudab rajatav õlletehas toota ka kuni 6000 hektoliitrit õlut.

Ühisrahastuse abiga tahetakse soetada villimisliin ja osooniveegeneraator, mõlemad on 39% ulatuses PRIA kaasrahastatud, lisaks ehitada ja sisustada tap roomi, kuhu mahub istuma 30 inimest.

“Pruulimissüsteem, mida me kasutama hakkame on uuenduslik,” räägib Markus Hausammann. “See mitte ainult ei võimalda meil kuluefektiivselt jooke toota, vaid asetab meid ka Eesti kõige keskkonnasäästlikuma pruulikoja kohale, pannes rõhku süsihappegaasi-, vee- ja energiakulu ning kemikaalide mõju vähendamisele.”

Hausammanni kinnitusel ollakse süsinikuneutraalsed, kasutades õlle karboniseerimiseks kääritamisel tekkivat süsihappegaasi. “Kääritamine toodab suures koguses süsihapegaasi, mida tavaliselt lastakse vabalt atmosfääri, et siis järgmises etapis karboniseerimiseks lisada tööstuslikult toodetud CO2. Vaat kasutab tekkiva CO2 täielikult ära naturaalseks karboniseerimiseks.”

Õllepruulimissüsteem töötatakse välja Thorsteel Estoniaga. Paagid loputatakse lämmastikuga ja desinfitseeritakse osooniveega pesuvahendite asemel. Osoon on Hausammanni sõnul kõige efektiivsem saadaval olev desinfitseerimisvahend ja seda saab tõhusalt kasutada kemikaalide asemel, saades 20 korda kõrgema mikroobidevastase toime ning vähendades desinfitseerimiseks vajalike toimeainete kogust ja aega.

Vaat keskendub suurema valiku madala alkoholisisalduse ja alkoholivabade õllede tootmisele, samal ajal on eesmärk seada uued standardid arusaamale madala alkoholisisaldusega pruulide maitseomadustest. Pruulikoda hakkab  valikut tihedalt muutma, pakkudes lühema intervalli järel mitmeid erinevaid uusi tooteid.

Alates 2021. aastast hakkab Vaat pakkuma uusi õllesid klientidele Eestis, Šveitsis, Hollandis, Lätis ja Soomes. Toodangust 70% on kavas eksportida.

Markus Hausammann loodab koos Fundwisega ühisrahastusest kaasata 200 000 eurot, et laienemisplaanid ellu viia. Tänaseks on kaasatud 166 000 eurot ja investorid saavad liituda kuni 27. novembrini.

Foto: Pruulmeister Johan Bachmann ja ärijuht Markus Hausammann
Foto: Pruulmeister Johan Bachmann ja ärijuht Markus Hausammann