Alates homsest tuleb eestimaalastel taaskord elektrienergia eest kõrgemat hinda maksma hakata. Elektrihind kallineb keskmiselt 6,4 senti kilovatt tunni eest (koos km-ga). Eesti keskmise majapidamise elektriarvet suurendab hinnamuutus kuus umbes 15 krooni võrra.

Hinnatõusu põhjuseks on seadusest tulenevate keskkonnatasumäärade tõus ja muude Eesti Energiast mitte sõltuvate põlevkivi kaevandamise ning elektritootmise sisendite nagu transpordi, lõhkeaine, kemikaalide jms kallinemine. Elektrihind muutub vastavalt Konkurentsiametiga kokku lepitud hindade regulaarse indekseerimise metoodikale.

Jaanuarist suureneb elektriarvel taastuvenergia tasu ligi 3 senti ehk 6,07 sendile kilovatt tunni eest (km-ta), mida kogub riik ning selle eest makstakse kõrgemat elektri kokkuostuhinda taastuvenergia tootjatele, keda on Eestis ligi kolmkümmend.  2008.aastal oli taastuvenergia tasu 3,03 s/kWh (km-ta).

Koos taastuvenergia tasu tõusuga kallineb elektriarve jaanuarist kokku 10senti/kWh (koos km-ga). Eesti keskmise majapidamise elektriarvet suurendab hinnamuutus kuus umbes 23 krooni võrra.

Uued hinnakirjad ja info on saadaval Eesti Energia kodulehel, tariifitelefonil 1546 ning klienditeenindusbüroodes.