Tallinna linn loob tänavu koostöös Arhitektide Liiduga linnaruumi ja -haljastuse kvaliteeti tõstvaid ruumilisi sekkumisi. Veebruaris saavad linlased kaasa rääkida Lasnamäe, Nõmme ja Põhja-Tallinna lahenduste välja töötamises.

Euroopa rohelise pealinna aasta mahukate projektide kõrval parandab Tallinn linnaruumi ka paljude kiirete sekkumistega, millega mõtestatakse linnaruumi ümber ja parandatakse selle ilmet, näiteks puude istutamise või linnamööbli paigaldamisega.

Praeguseks on valitud välja sekkumiste kohad: Lasnamäel Mustakivi piirkonnas, Nõmmel Jaama tänaval ning Põhja-Tallinnas Sõle-Sitsi-Madala-Kari tänavate ristumiskohas. Nende täpsem sisu selgub veebruari keskel peetavatelt aruteludelt, milles osalevad piirkondlikud vabaühendused, organisatsioonid, aktivistid ja korteriühistute esindajad.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on mahukad ümberehitused paratamatult nii aja- kui ka ressursikulukad. Nn taktikalise urbanismiga saab see-eest katsetada, millised kiired ja suhteliselt soodsad lahendused linnaruumi hästi sobivad.

„Valitud asukohad on võimalikult eriilmelised ja sellised, mida kasutab igapäevaselt suur hulk inimesi ning kus on tuntav vajadus paremaks ruumiliseks lahenduseks. Soovime koos linnaosade ja arhitektidega uurida kohalike tagasisidet välja valitud ruumi kohta ning seda, millised nende ootused selle osas võiksid olla. Selle pealt kujundavad arhitektid ruumiliste sekkumiste programmi, mille ka sel aastal reaalselt ellu viime,“ selgitas Svet.

Sekkumised on osa Tallinna Euroopa rohelise pealinna projektist „Rohejälg“, mille eesmärk on parandada rohealade kvaliteeti, tuua linna uut haljastust ja parandada ruumilist kvaliteeti tiheda kasutusega kohtades, toetades sealjuures linnasiseste rohevõrgustike kujunemist ning katsetada uudseid linnaruumilisi lahendusi nii ruumikorralduse muutumise kui prototüüpidega. 

„Lisaks linnaruumilistele taktikalistele sekkumistele, mis aitavad kaasa Tallinna elukeskkonna paremaks muutumisele, teeb projekti eriliseks veel see, et see on suunatud noortele andekatele arhitektidele. Just nooremad põlvkonnad nõuavad häälekamalt kvaliteetsemat linnaruumi ning on rohepöörde eestvedajad,“ ütles Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Tallinn loodab linnaruumi kaasajastamiseks kasutada taktikalise urbanismi meetodeid ka edaspidi. Kuigi osad projekti käigus valmivad lahendused on ajutise iseloomuga, jääb valdav enamus neist siiski alles ka pärast Euroopa rohelise pealinna aasta lõppu.

Rohkem infot: greentallinn.eu/rohejalg