Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) avaldatud andmed näitavad, et loomade ja inimeste vahel kanduvate haiguste ravimiseks kasutatavate antibiootikumide efektiivsus on vähenemas.

28 Euroopa Liidu liikmesriigi inimestelt, sigadelt ja alla aasta vanustelt vasikatelt kogutud andmetega ühisraport kinnitab juba varasematel aastatel täheldatud mikroobide kasvavat antibiootikumiresistentsust.

ELi tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis ütles, et avaldatud raport peaks häirekellad taas helisema panema, kuna näitab, et aina enamate levinud nakkuste ravimine on muutunud keeruliseks ning mõningatel juhtudel suisa võimatuks. Siiski on mõnes riigis antimikroobikumide kasutamise ulatusliku piiramise poliitika toonud kaasa antimikroobse resistentsuse kahanemise.

2017. aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa terviseühtsuse tegevuskava mikroobide antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemiseks. Sellega kutsutakse üles rakendama abinõusid, et ohu vastu tulemuslikult võidelda. Samuti tunnistab tegevuskava, et probleemiga tuleb tegeleda nii inimeste ja loomade tervise kui ka keskkonna seisukohast. Antimikroobikumide mõistlik kasutamine on äärmiselt oluline piiramaks antibiootikumiresistentsete bakterite teket ja levikut nii inimeste kui ka loomade seas.