Kopenhaageni käivitas täna tegevuskava, mille abil saavutaks linn oma eesmärgi olla aastaks 2025 maailma esimene süsinikneutraalne linn. Kava kohaselt on see eesmärk realistlik ja majanduslikult rakendatav, kuid vajab sealjuures nii Kopenhaageni kodanike kui erasektori tuge ja investeeringuid.

Ulatuslik hoonete renoveerimine, energiavarustuse ümberkorraldamine, lisandunud tuuleturbiinid ja muutunud sõiduharjumused on vaid mõned paljudest algatustest, mille abil loodab Kopenhaagen liikuda süsinikneutraalsuse suunas.

Rakendatava tegevuskava abil saavutatakse Taani pealinnas majanduskasv, areng ja kõrgem elukvaliteet vähendades samal ajal CO2 heitmeid umbes 1,1 miljoni tonni võrra.

Linnapea Frank Jensen sõnab: "Meie kava (CPH Climate Plan) näeb ette investeerimist majanduskasvu ja elukvaliteeti. Kopenhaageni elanike igapäevaelu edeneb rohelisemas ja tervislikumas linnas paremini. Investeeringud loovad töökohti juba praegu – ja uued lahendused tagavad tugeva rohelise sektori."

Kliimakavas on kirjas mitmed valdkonnad, kus kopenhaagenlaste elu lähiaastatel muutub, kui täitub linna soov saada süsinikneutraalseks pealinnaks.

Abilinnapea tehnilise arengu ja keskkonna alal, Ayfer Baykal lisab: "Me saavutame oma eesmärgi ainult linnaelanike toe ja pühendumuse abil. Me peame valima jalgrattad autode asemel, rohkem sorteerima ja andma taaskasutusse oma jäätmeid ning investeerima oma majade ja korterite energiasüsteemide kaasajastamisesse. Tasuks selle eest on meil hulk keskkonnaalaseid kasutegureid nagu puhas õhk, vähem müra ja parem elukvaliteet."

CPH 2025 Kliimakava rakendamine nõuab omavalitsuselt investeeringuid umbes 2,7 miljardi Taani krooni ulatuses kuni aastani 2025. Lisaks tekib uusi erainvesteeringuid 20-25 miljardi Taani krooni ulatuses, andes tööd umbes 35 000 inimaastale kuni aastani 2025.

Tulenevalt investeeringutest luuakse parem keskkond ja kliima ning suureneb kasu majandusele. Kui kliimakava on ellu viidud, peaks kopenhaagenlased oma iga kuu elektri- ja küttearvetes säästma 350 Taani krooni.

Kliimakava on välja töötatud tihedas koostöös Kopenhaageni elanike, valitsusväliste organisatsioonide ja teadusasutustega. Plaan arutatakse läbi Kopenhaageni tehnilise arengu ja keskkonnakomisjonis 4. juunil, kultuuri ja vaba aja komisjonis 19. juunil, rahanduskomisjoni koosolekul 14. augustil ja linnavolikogu istungil 23. augustil 2012.