Taani valitsus otsustas uudse toidu- ja põllumajandusvaldkonna kliimakokkuleppe valguses suunata 1,25 miljardit krooni (168 miljonit eurot) taimsete toodete arendusse. See on täna suurim investeering taimsete toitude teadus- ja arendustegevusse Euroopa Liidus.

Kokkulepe, mida toetasid kõik suuremad parlamendierakonnad, peab taimseid tooteid “keskseks elemendiks rohepöördes” ja paneb valitsusele kohustuse koostada riiklik tegevusplaan taimsete toodete tootmise ja müükide kohta.

Oxfordi Ülikooli uuringu kohaselt ei suuda maailm oma kliimaeesmärke täita ilma intensiivsest loomakasvatusest eemale nihkumiseta. Taimsete lihatoodete eelistamine võib kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada kuni 90%.

Kokkuleppe kohaselt loob Taani taimsete toiduainete fondi, millest eraldatakse üheksa aasta jooksul 675 miljonit krooni (90 miljonit eurot) taimsete toodete arendusse ja turundamisesse. Talunikele eraldatakse 580 miljonit krooni (78 miljonit eurot) toetustena inimeste tarbeks kasvatatud taimsete valguallikate eest. Lisarahastust on võimalik taotleda ka Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogia meetme kaudu. Taani loob strateegia “roheliste valguallikate” – nt fermenteeritud taimsed valgud ja kultiveeritud liha – toetuseks.

Taani Taimetoidu Seltsi tegevjuht Rune-Christoffer Dragsdahl ütles: “On murranguline, et meil saab olema riiklik konkreetsete eesmärkidega tegevuskava taimsetele toitudele ja et Taani investeerib sellesse valdkonda üle miljardi krooni. See on üks kõrgemaid summasid, mida ükski riik on taimse toidu arendamisesse investeerinud. See kokkulepe loob tuhandeid töökohti taimsete toiduainete sektoris. Kui jätkuvate läbirääkimiste käigus otsustatakse valdkonda suunata veel rohkem rahastust, võime rääkida kümnete tuhandete uute töökohtade loomisest.”

“Loodan, et Taani algatusest võtavad eeskuju kõik Euroopa Liidu riigid, kelle ühine eesmärk on 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamine. Eestis, kus tarbitakse liha soovitatust kolm korda enam, tuleks taimsete toitude arendamisesse investeerimine kasuks nii keskkonna kui rahvatervise seisukohalt,” lisas Taimse Teisipäeva avaliku sektori koostöö juht Karin Kanamäe. Taimne Teisipäev on rahvatervise algatus, mille eesmärk on aastaks 2040 vähendada Eesti elanike lihatarbimist poole võrra ehk jõuda tasakaalustatud toidulauani.


Artikli originaaltekst