Euroopa Roheline perekond väljendab solidaarsust kõigi suhtes, kes on sellest enneolematust kriisist puudutatud. Väljendame kaastunnet kõigile viirusest nakatunutele, kes oma elude eest võitlevad ning samuti nende perekondadele ja lähedastele. Jagame leina nendega, kes on haiguse tõttu kaotanud lähedasi. Me täname meditsiinitöötajaid, kes on päästmas elusid kui ka eesliini töötajaid, kes hoolitsevad oma tervisega riskides selle eest, et elutähtsad teenused jätkuksid.

  • Arvamused
  • 27. märts 2020
  • Foto: Poliitmaterjal

Vaid ühiselt, töötades Euroopa tasandil, saame selle väljakutse suurusega toime tulla. Solidaarsus ja ambitsioonikas koostöö kindlustavad selle, et tuleme sellest kriisist välja tugevama ja targemana.

Liikmesriigid ja EL peavad koostöös sisse viima tugevad meetmed massilise töökohtade kao ärahoidmiseks ja eeskätt kõige haavatavamate töötajate sissetulekute stabiliseerimiseks. Vahetult kriisijärgsel ajal vajame investeerimispaketti, mis peaks keskenduma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning üksikettevõtjatele, mis ühtlasi valmistaks majandust ette sotsiaal-ökoloogiliseks üleminekuks.

Roheliste juht Züleyxa Izmailova: "Oleme sisenenud muutuste ajastusse. Varasemad tõekspidamised enam ei kehti ning valmis tuleb olla kõigeks. Kliimakriisi teadvustades oleme võib-olla vaimselt ette valmistunud, kuid reageerimine käesoleva väljakutse mastaabile on jäänud aeglaseks ja väheseks. Paljuski sarnaselt globaalsetele kliimamuutustele."

 Roheliste volikogu esimees Aleksander Laane: “Hetkel vajavad need Eesti inimesed, kelle sissetulek oli niigi väike ja nüüd päris ära langemas, kiiret abi ja selleks sobib suurepäraselt kodanikupalk. Nende eest, kellel pole tervisekindlustust, makstakse see esmajärjekorras kinni. Kohe on aga vaja lõpetada igasugusugune rahapõletamine põlevkiviõli-afäärides ning jagada see raha kõigile Eesti elanikele tingimusel, et see investeeritakse päikese - ja tuuleenergiasse. See vähendab meie elektri- ja naftaimpordi vajadust, reostusest tulenevat haigestumust  ning jaotab elektrist saadava sissetuleku suurema hulga inimeste vahel.”

Erakonna peasekretär Joonas Laks lisab: "Tunnustame ka kõiki inimesi, kes vaatamata valitsuse otsustamatusele ja pidevale mahajäämusele reaalsest olukorrast täidavad hoolikalt haiguse mittelevitamise reegleid - piiravad oma käike, pesevad sageli käsi, desinfitseerivad sageli katsutavaid esemeid ja pindu, kannavad maski ja hoolitsevad ka selle eest, et teised saama teeks."

Euroopa roheliste ühisavaldust eesti ja inglise keeles loe siit.