Mis on Kuhuviia.ee?

17. novembril avatav Kuhuviia.ee on kaardirakendus, kust inimene saab infot kuidas vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, ehituspraht jms. Kuhuviia keskkonnas saab inimene hõlpsasti sisestada asjad millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad, uus- ja taaskasutuskeskused. Samuti saab inimese teadmise kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.

Millsele probleemile Kuhuviia.ee keskendub?

Rakenduse eesmärgiks on lahendada probleem, mis paratamatult tabab meid kõiki – mida teha tekkivate jäätmete ja kasutuseta jäänud asjadega. Murekohaks pole tihti olemasolev jäätmepunktide taristu, vaid inimeste teadmatus nendest võimalustest. Nüüd aga on kõik see info kättesaadav ühest kohast. Kaardirakendusse saab sisestada mõne spetsiifilise asja nimetuse millest soovitakse vabaneda (nt. katkine televiisor), kuid seda võib kasutada ka infoplatvormina kui tahetakse olla teadlikumad jäätmekäitlusvõimalustest enda ümber.

Kuidas erineb Kuhuviia.ee senistest infoallikatest?

Üheks oluliseks eeliseks Kuhuviia.ee rakenduse puhul on info ajakohasus. Meie meeskond on võtnud pakutava info täpsuse ja värskuse üheks peamiseks eesmärgiks - mis kasu oleks infoportaalist, mida ei uuendata ja mille pakutav teave on aegunud. Tahame siinkohal kaasata ka kasutajaid endeid - igaühel on võimalus avaldada arvamust ja anda teada kas pakutavatest andmetest oli kasu või teavitada teisi kui ilmneb ajutisi muudatusi näiteks mõne jäätmejaama töös.

Kui rääkida taas- ja uuskasutusest on enamustel inimestel ilmselt väga selged harjumused ning mitte kõik nendest ei ole positiivsed. Inimeste kiire elutempo tõttu otsime alati kiiremaid lahendusi. Varemalt oli erinevatest allikatest selgete juhiste leidmine aeganõudev, Kuhuviia.ee’s on aga kõik see teave konsentreeritud ühte kohta ja leitav läbi selge ja kergesti mõistetava kasutajaliidese.

Me kõik soovime puhtamat elukeskkonda ning tihti piisab vähesest, et anda suur tõuge. Usume Kuhuviia meeskonnaga, et kui tõstame üheskoos teadlikkust taas- ja uuskasutuse võimalustest muutuvad ka meie kodud, kontorid ja metsaalused puhatamaks.

Kuhuviia.ee keskkonna valmimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.