Mullu oli liikluskindlustuse väljamakstud nõuete ehk õnnetuse toimumisel välja makstud hüvitiste summa 74,5 miljonit eurot, 2022. aastal oli see aga 69 miljonit eurot. Millises kuus toimub rohkem liiklusõnnetusi ja kus kõige sagedamini? Seekordses statistikablogis keskendub statistikaameti analüütik Egle Loorits just liikluskindlustuse andmetele.

Liikluskindlustus on kohustuslik kõigile haagistele ja mootorsõidukitele ehk maismaasõidukitele, mille suurim lubatud kiirus on üle 15 km/h. Liikluskindlustus hüvitab nii teistele tekitatud vara- ja isikukahju kui ka kindlustamata ning tuvastamata sõidukite põhjustatud liikluskahju.

 

Kindlustatud sõidukite arv aina kasvab

 

Statistikaameti andmetel suurenesid kohustusliku liikluskindlustuse maksed 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga 17,3%. Selle taga on nii kindlustatud sõidukite arvu suurenemine kui ka maksete hinnatõus. Eelmise aasta jooksul laekus makseid kokku 125,1 miljoni euro väärtuses.

Eelmisel aastal oli Eesti liikluskindlustuse fondi ja Eesti kindlustusseltside liidu andmetel kindlustuskohustusega sõidukeid 939 912 ning 2022. aastal 921 123, millest kindlustuslepinguga sõidukeid vastavalt 836 004 ja 823 600. Ajas tagasi vaadates saab öelda, et alates 2015. aastast on nii kindlustuskohustusega kui ka kindlustuslepinguga sõidukite arv iga aastaga kasvanud.

Vabatahtlik liikluskindlustusmaksete ehk kaskokindlustusmaksete summa oli 2023. aastal 178,7 miljonit eurot, sh füüsiliste isikute summa 97 miljonit eurot ja juriidiliste isikute summa 81,7 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga oli kasv 14,9%. Kaskokindlustuse väljamakstud hüvitiste summa suurenes 2023. aastal 6,9%. Vaadates lähemalt summasid, mida makstakse hüvituseks, kui liiklusõnnetus toimub, siis 2023. aastal maksti eraisikutele 61,9 miljonit eurot ja juriidilistele isikutele 50,1 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga oli kasv vastavalt 8,1% ja 5,4%.

Kui palju kulutavad Eesti elanikud liikluskindlustusele? Kui palju meil on kindlustatud autosid?

 

Selle aasta esimeses kvartalis liikluskindlustusmaksed taas tõusid

 

Värsketel andmetel suurenesid kohustusliku liikluskindlustuse maksed 2024. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,5%. Liiklusõnnetuste toimumise korral väljamakstud hüvitiste summa oli selle aasta esimeses kvartalis 23,1 miljonit eurot ja mullu samas kvartalis 19,4 miljonit eurot. Viimasel neljal aastal on märts paistnud silma sellega, et siis makstakse välja kõige rohkem hüvitisi ehk toimub kõige rohkem liiklusõnnetusi.

Liikluskindlustuse sissemakseid tehti selle aasta esimeses kvartalis kõige rohkem Swedbank P&C Insurance AS-ile (104,2 miljonit eurot), millele järgnesid If P&C Insurance AS (98,8 miljonit eurot) ning Ergo Insurance SE (86,5 miljonit eurot).

 

Kõige rohkem õnnetusi juhtub parklates

 

Eesti liikluskindlustuse fondi ja Eesti kindlustusseltside liidu andmetel oli 2023. aastal Eestis toimunud kindlustusjuhtumite arv 34 314 ning keskmine kahjusumma 2236 eurot. Sagedamateks liiklusõnnetuste kohtadeks olid ristmikutest Tallinnas Tammsaare tee ja Tondi tänava ristmik (123 liiklusõnnetuse juhtumit), Kristiine ristmik (108 juhtumit) ja Jüri ristmik (104 juhtumit) ning parklatest domineerisid Ülemiste keskuse parkla 143 liiklusõnnetuse juhtumiga ning Tartus Lõunakeskuse parkla 114 liiklusõnnetuse juhtumiga.

Kindlustus annab meile rahalise kaitse ootamatute sündmuste puhuks, milleks võivad olla näiteks õnnetused, vargused ja avariid. Kindlustusseltsid pakuvad selliste sündmuste jaoks nii elu kui ka kahjukindlustust. Tuntumad ja enim kasutatavad kahjukindlustuse liigid on liiklus-, reisi- ja kodukindlustus.


Vaata ka kindlustuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.