DNA on päriliku info kandja. Inimese keharakkudes on 23 paari kromosoome, millest iga kromosoom koosneb ühest DNA molekulist.

DNA-d leidub kõikides rakkudes ja sellel on kirjas see, kuidas igat rakku ehitada ja tööle panna. DNA on nagu kokaraamat, mille retseptide järgi tehakse valmis kõik elusad organismid bakteritest inimeseni. Inimestel asub DNA igas rakus olevas tuumas, kus ta on jaotatud 23 kromosoomi paari.

All olevas videos räägib Teaduskeskus AHHAA giid-metoodik, mis on DNA ja mis on tema roll ning näitab, kuidas seda eraldada tavaliselt maasikalt.


Artikkel valmis Mathis Bogensi magistri lõpuprojekti raames.

Rohkem infot: www.teadlasteöö.ee/aju