Linnalabor kutsub linnadega seotud ilmingutest ja teemadest huvitatud inimesi osalema arendavas rekonstrueerimisprojektis, mille eesmärgiks on MTÜ Linnalabor muutmine edukaks sotsiaalseks ettevõtteks.

Linnalabor ootab enda tegevuse ümbermõtestamises osalema nii ettevõtjaid, kommunikatsioonieksperte, projektijuhte, finantsspetsialiste,  graafilisi disainereid, turundusproffe, keskkonnakaitsjaid kui ka lihtsalt ideegeneraatoreid ja heategijaid.

Pikemas perspektiivis soovib Linnalabor välja töötada teenuste-teadmiste paketid, tugevdada meeskonda ning luua tasustatud töökohad, et kujuneda ühiskonnas tunnustatud eksperdiks linnateemades.

Linnalabor on linnaliste uuenduste katselava, kus testitakse ideid ja luuakse lahendusi heade linnade toimimiseks, linnaelu parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks. Asudes teaduse ja praktika piirimail, tegeleb Linnalabor nii linnauuringute populariseerimise kui ka kodanikuaktivismi julgustamisega linnaruumis.

Teadmistepõhisest linnaarengust, vabaühenduse jätkusuutlikuks muutmisest ning oma ideede teostamisest huvitatutel palutakse ühendust võtta Linnalabori juhatuse liikme Teele Pehkiga.