Electroluxi poolt tellitud uuringust selgub, et umbes 30% nõudepesumasina omanikest ei loe kasutusjuhendit ning seetõttu aitavad keskkonna hävitamisele kaasa.

Hiljutine uuring, mis viidi läbi Electroluxi tellimusel Bonni* ülikooli poolt 160 majapidamises Saksamaal, Itaalias, Rootsis ja Inglismaal paljastas, et umbes 30% nõudepesumasina omanikest ei ole kunagi lugenud selle kasutusjuhendit. 86% vastanuist kasutasid pidevalt vaid ühte või kahte pesemise programmi, eirates keskkonnasäästlikumaid programme.

Uuring viidi läbi, et selgitada välja kõige tõhusam ja efektiivsem viis nõude pesemiseks. Selgus, et nõudepesumasinat kasutades on võimalik vähendada nii vee kui ka energiakulu ligi 50%.

„Paljud inimesed saaksid nõudepesumasinaid tunduvalt efektiivsemalt kasutada kui nad lihtsalt teeksid endale selgeks, mis on programmidel vahet ning kuidas neid kasutada. Sedamoodi saaksid inimesed alati puhtad nõud minimaalse energia ja veekuluga.“ Kommenteeris Elena Breda, nõudepesumasinate arendamise osakonna juhataja Electroluxis.              

2009. aastal viis Bonni ülikool läbi Electoluxi tellimusel uuringu, milles analüüsis nõudepesemise harjumusi nõudepesumasina ja nõudepesumasinata kodudes. Uuringust võttis osa 160 majapidamist Saksamaalt, Itaaliast, Rootsist ja Inglismaalt.