Manifest PÕXIT pakub inspireerivaid paneele Eesti tipp-poliitikute, klimatoloogide ja Eesti tuntud arvamusliidritega erinevatelt elualadelt, et leida konstruktiivset sünergiat Eesti valikutest ja tulevikuväljavaadetest globaalse kliimasoojenemise ajastul, samuti saada vastust paljudele põletavatele küsimustele.

Arvamusliidritest osalevad Anders Tarand-klimatoloog, Marek Standberg-keskkonnaekspert, Juhan Kivirähk- sotsioloog, Veikko Maripuu- investor jt poliitikutest panelistid Rainer Vakra- SDE, Raimond Kaljulaid- Keskerakond, Kalle Palling- Reformierakond, Aleksander Laane- Eestimaa Rohelised. Paneele modereerivad Margo Loor ja Triin Teramäe.

Manifest PÕXITi raames on ka esmakordselt Eestis võimalus suurelt ekraanilt vaadata Oscari võitjast keskkonna aktivisti ja ÜRO Rahusaadiku Leonardo DiCaprio hit-teost “Before the Flood”. Eesti tipp-poliitikute paneeli juhatab lisaks sisse ka Skandinaavia riikide poliitikakujundajate videod mida nende riigid on teinud ja mis on parimad praktikad kliimamuutuste ajastul.

Teema aktuaalsust on raske alahinnata. Eesti majandus on OECD riikidest kõige süsinikumahukam. Kasvuhoonegaasidest tingitud saaste suurenes Eestis ajavahemikul 2000—2014 23% võrra. Kui mujal maailmas minnakse aina rohkem üle taastuvale energiale on Eesti majandus sõltuvuses põlevkivist, mille kaevandamine ja töötlemine kahjustab märkimisväärselt õhu-, pinnase ja veekvaliteeti. Statistikaameti andmetel lisaks kõrgetele terviseriskide põhjustamisele alaneb põlevkivi kaevandamis- ja kasutamis piirkonnas elavate inimeste eluiga 5 aasta võrra. Globaalse rohemajanduse indeksis on Eesti Euroopa riikide seas viimasel kohal. Kliimamuutused, mis on rahvusvaheliselt kujunenud üheks olulisemaks teemaks saavad Eesti meedias minimaalselt tähelepanu ja puudub selleteemaline diskussioon ühiskonnas.

Manifest Põxiti eesmärk on tõsta teadlikkust kliimamuutuste probleemist, ja tekitada konstruktiivne dialoog juhtivate poliitikute ja arvamusliidrite juhtimisel võimalike lahenduste osas.

Ürituse raames avatakse ka Eesti kahe fototalendi, National Geographicuga koostööd teinud, Kristoffer Vaikla- Kristoffer Vaikla Photography ja Andrei Reinoli- Andrei Reinol Landscape Photography, loodusfotode näitus.

Manifest Põxit'i järel-pidu - prantsuse keskkonnateadlik new wave jazzbändi kontsert Nouvelle Vague - 20.04.2017 Rock Cafe alates kell 21.30.

Üritust korraldab MTÜ Kultuuritegijad, korraldamisele aitavad kaasa Erinevate Tubade Klubi, Keskkonnaministeerium ja SpeakSmart